Η Σύνδεση του Εθνικού Κέντρου με τον Απόδημο Ελληνισμό

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Επειδή ακούγονται διάφορες θεωρίες γύρω από τη σχέση του Μητροπολιτικού Κέντρου με τον Απόδημο Ελληνισμό, θεωρίες που είτε τείνουν να συγκαλύψουν τα «συντεχνιακά» συμβαίνοντα στο χώρο του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε απλά αποσκοπούν στο να «θαμπώσουν» το τοπίο,  ώστε έκαστος να βλέπει το τμήμα εκείνο που τον βολεύει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα δεδομένα.

Δεδομένο 1. Η διατήρηση μιας οργανικής σύνδεσης του εθνικού κέντρου με τον Ελληνισμό του Εξωτερικού και, γενικότερα, την Ομογένεια, μέσω ενός δημόσιου θεσμού, αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του ελληνικού κράτους. (Άρθρο 108)  «1. Tο Kράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα».

Δεδομένο 2. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) επίσης αποτελεί συνταγματική επιταγή. Το ίδιο άρθρο 108 στην παράγραφο 2 αναφέρει: « Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».

Μέχρι σήμερα, κοινά παραδεκτό είναι ότι  ένας νόμος παύει να υφίσταται όταν αντικατασταθεί με άλλο Νόμο. Κάτι τέτοιο στην περίπτωση του ΣΑΕ δεν έχει γίνει. Επομένως, και ΣΑΕ υφίσταται και είναι ευθύνη του ελληνικού κράτους ότι ο ισχύον Νόμος παραμένει δέκα τώρα χρόνια ανενεργός!

Δεδομένο 3. Επίσης  το ελληνικό Κράτος, στο ίδιο πάντα άρθρο του Συντάγματος (108), «μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια».

Δεδομένο 4. Τα όσα ακούγονται περί ιδρύσεως «Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού», είναι άνευ ουσίας και είναι παραπλανητικά. Το  ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει το θεσμό των Υφυπουργείων. Άρα δεν μπορεί να ιδρυθεί Υφυπουργείο. Εκείνο που μπορεί να γίνει και γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι η διά νόμου ίδρυση θέσεων Υφυπουργών.

Επομένως, ή θα έχουμε Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού ή Θα έχουμε Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού. Περιττό να επαναλάβουμε πως το Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού είναι ο μόνος θεσμός που θα μπορούσε να αξιοποιήσει στην πρέπουσα έκταση  το ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο  που λέγεται  Απόδημος Ελληνισμός.

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), αυτή  είναι δημόσια ανεξάρτητη διοικητική υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ιδρύθηκε επί κυβερνήσεως Α. Παπανδρέου το 1983 με έδρα την Αθήνα. Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται ο εκάστοτε για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών και διευθύνεται από τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού.

Κύριοι σκοποί της ΓΓΑΕ είναι: η ανάπτυξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους, η διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας στην αποδημία και βεβαίως η μελέτη και κάθε δυνατή βοήθεια σε προβλήματα επιβίωσης στις χώρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι.

Αυτά είναι τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Print Friendly, PDF & Email