Για την ανάλυση περί στόχων Αρχιεπισκόπου

ΣΧΟΛΙΟ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Πλειάδα ηλεκτρονικών μηνυμάτων λάβαμε αναφορικά με την ανάλυσή μας «Επί των στοχεύσεων του κ. Ελπιδοφόρου», (27 Ιουνίου 2020). Τα σχόλια των επιστολογράφων-ομογενών μας για τον υπογράφοντα το άρθρο, εκινούντο στην ίδια κατεύθυνση με το «ευστοχότατος πάντα» του Εμμανουήλ Βεληβασάκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Υπήρξε, μάλιστα, και αναγνώστης μας ( ο πρώην βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου, Σωτήρης Δελής,) που παρομοίωσε την επιδίωξη του κ. Ελπιδοφόρου να αναδεχθεί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε  «φυσικό ηγέτη του ελληνοαμερικανικού λόμπι», αλλά και ο ίδιος σε «Εθνάρχη» ασχολούμενος και με «τα εθνικά θέματα της Ελλάδος και του Έθνους», με το ανάλογο ιστορικό προηγούμενο του «Εθνάρχη Μακαρίου» στην Κύπρο. Του απαντήσαμε: «Ναι, άλλος ένας Μακάριος, αλλά με μία σημαντική διαφορά. Η Κύπρος τα χρόνια του Μακαρίου ήταν υπόδουλη και πάλευε για λευτεριά, από τους Άγγλους.  Οι Κύπριοι ως υπόδουλοι είχαν ανάγκη από έναν Εθνάρχη. Οι ομογενείς,  που είναι  ελεύθεροι άνθρωποι σε ελεύθερη χώρα, όχι».

Ένας άλλος αναγνώστης μας, ο Νίκος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Hellenic Congress of America, έθεσε πιο ρεαλιστικά το όλο ζήτημα υπενθυμίζοντας ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι  «nonprofit organization» που σημαίνει ότι βρίσκεται κατά το IRS σε «απαλλασσόμενο φόρων» (tax-exempt) καθεστώς. Καθεστώς  το οποίο θα απολέσει εάν αναμειχθεί με το να ασκεί πέραν από τα πνευματικά-θρησκευτικά της καθήκοντα, επισήμως και «Λόμπι» για λογαριασμό των Ελληνοαμερικανών και της Ελλάδος.

{Η Ενότητα 501(c) (3) του Κώδικα Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος (Κώδικας) παρέχει φορολογική απαλλαγή για «θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς … ή εκπαιδευτικούς» οργανισμούς. Ο Κώδικας προβλέπει ειδικούς κανόνες για θρησκευτικούς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 501(c)(3), οι οποίοι ταξινομούνται ως Εκκλησίες, καθώς και άλλοι θρησκευτικοί οργανισμοί, που ονομάζονται ενσωματωμένοι βοηθητικοί οργανισμοί, και οι οποίοι συνδέονται στενά με τις Εκκλησίες}.

Δεν έλειψαν και τα e mails με αναφορές στο ιστορικό προηγούμενο του μακαριστού Ιακώβου, την περίπτωση του οποίου εξηγήσαμε επαρκώς το εν λόγω άρθρο μας, αλλά και κάποια επαινετικά σχόλια για τον κ. Ελπιδοφόρο καθώς και ενα-δυό ανυπόγραφα θετικά σχόλια για την πρόσθεση του κ. Ελπιδοφόρου να ασχοληθεί με το “λόμπι” και τα “εθνικά θέματα”.

Τέλος, ένας αναγνώστης μας σημείωσε: «Μεγάλο το θέμα της <ηγεσίας> του αρχιεπισκόπου και παρατραβηγμένο! Δυστυχώς, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη λαϊκής ηγεσίας στην Ομογένεια ήταν πάντα η Αρχιεπισκοπή!»