Περί του ορίου ηλικίας των Ιεραρχών

ΣΧΟΛΙΟ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εντύπωση προκάλεσε η απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Αμερικής, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η υπό την μορφή σχεδίου αποφάσεως της προσεχούς Κληρικολαικής Συνελεύσεως (2020) πρόταση να θεσπιστεί όριο ηλικίας για τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και των ιεραρχών. Την πρόταση –όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυξ, 9 Ιουλίου 2020- είχε διατυπώσει  με επιστολή του με ημερομηνία 6 Ιουλίου ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των Διοικητικών Γκας Κάρα.

Η απόφαση ήταν αναμενόμενη, αλλά η αιτιολογία της προκάλεσε έκπληξη στους μη γνωρίζοντες τα δογματικά και κανονικά ζητήματα της Εκκλησίας. Και οι οποίοι είχαν εξοικειωθεί με την αντίληψη ότι ήταν στην “διακριτική ευχέρεια” του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αποφασίζει την απομάκρυνση Ιεραρχών από το θρόνο τους.

«Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, δηλούται ότι συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υφίσταται όριον ηλικίας εις την άσκησιν των καθηκόντων των ιεραρχών. Η παραίτησις η μη ιεράρχου τινός εκ της ενεργού υπηρεσίας επαφίεται αποκλειστικώς εις την προσωπικήν επιλογήν και κρίσιν εκάστου αρχιερέως. Περαιτέρω, σημειούται ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουδαμού εφαρμόζεται το μέτρον τούτο του ορίου ηλικίας». Αυτά λέει, μεταξύ άλλων, το Ανακοινωθέν της Επαρχιακής Συνόδου.

Παρότι το Ανακοινωθέν είναι σωστό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υποβοηθούμενο υπό ορισμένων «παρατρεχάμενων» έχει διαφορετικά αποφανθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος στην πράξη, υποχρεώνοντας, στο παρελθόν, δύο τουλάχιστον Ιεράρχες σε “οικειοθελή” παραίτηση λόγω ηλικίας, ως δημοσίως προεβλήθη. Τον Μακαριστό Ιάκωβο και τον πρώην Αμερικής Δημήτριο. Θα συμπεριλαμβάναμε και τον Σπυρίδωνα, εάν εκτός του “οικειοθελούς”, στην απομάκρυνση συνέτρεχε και το όριο ηλικίας…

Συμπερασματικά, αυτό που οι δογματικοί κανόνες απαγορεύουν εξυπακούεται πως δεν μπορεί προσχηματικά και κατά το δοκούν να το εφαρμόζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το «δοξαστικό» με το οποίο καταλήγει το ανακοινωθέν της Επαρχιακής Συνόδου: «οι ιεράρχαι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακονούν τον λαόν του Θεού με πνεύμα αυτοθυσίας, αγάπης και αφοσιώσεως, αφιερώνοντας όλην τους την ζωήν εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας» πρώτος πρέπει να τηρεί και να σέβεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εις κάθε περίπτωση.

Και διαχρονικά και σταθερά να το υποστηρίζει η Επαρχιακή Σύνοδος.