Τοιχογραφία Καβάφη από φοιτητές της Αλεξάνδρειας

Τοιχογραφία στο μικρό χωριό Burullus στην Αίγυπτο. Το έργο έγινε από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας.
Πηγή: @milinatown/