“Η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο”

Αναστασιάδης  για το φορολογικό νομοσχέδιο:

Στη συνέπεια και την υπευθυνότητα της κυβέρνησης η οποία από την ανάληψη της διακυβέρνησης της Χώρας, ξεκίνησε και συνεχίζει το  μεταρρυθμιστικό  της έργο,  κινείται βάση σχεδίου και στρατηγικής και είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους, συνταξιούχους κ.α., και στη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας  που σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση εξ΄αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού κράτησαν χαμηλά την ύφεση , αναφέρθηκε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, στο Σ/Ν «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις», μιλώντας σήμερα το πρωϊ, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, και πρόσθεσε ότι , με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, περιλαμβάνονται εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των οδηγιών, οι οποίες αφορούν τη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο ΕΕ., και επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, …καθώς και για την επίλυση θεμάτων, τα οποία είχαν απασχολήσει σημαντικά το ΝΣΚ από την πλευρά της απονομής ουσιαστικής δικαιοσύνης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της Εισήγησης.

Η ομιλία μου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (Εισηγητής ΝΔ) κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Οικ. «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση …. λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»