Ανοίγουν κατάλογοι για τους αποδήμους

Αθήνα.- Στην τελική ευθεία βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,  η υλοποίηση της πύλης υποδοχής των αιτήσεων των Ελλήνων εκλογέων που θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στα ειδικά εκλογικά τµήµατα του εξωτερικού. Έτσι, σε λίγες ηµέρες όποιος πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Νόµος 4648/2019 θα µπορεί µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τάµπλετ να υποβάλει την αίτησή του, προκειµένου να εγγραφεί στους ειδικούς καταλόγους των εκλογέων του εξωτερικού.

Πρόκειται για µια ηλεκτρονική πλατφόρµα, για την οποία εργαζόταν συστηµατικά και αθόρυβα τους τελευταίους µήνες ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος µαζί µε τους συνεργάτες του και µε τεχνοκράτες από τον ιδιωτικό τοµέα. Ο στόχος ήταν διπλός: να είναι η πλατφόρµα εύχρηστη και ταυτόχρονα ασφαλής.

Θυµίζουµε ότι βάσει του νέου νόµου, για να διευκολυνθούν οι Ελληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο της διαµονής τους, τίθενται µόνο δύο προϋποθέσεις: να έχουν διαµείνει συνολικά τουλάχιστον για δύο χρόνια στην Ελλάδα την τελευταία 35ετία και να είναι φορολογικά ενεργοί κατά το τελευταίο ή το τρέχον έτος.

Ειδικά για τη φορολογική δήλωση, υπάρχει εξαίρεση για όσους νέους κάτω των 30 ετών δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, εφόσον έχουν υποβάλει οι γονείς τους.

Η διαδικασία πιστοποίησης για τους ψηφοφόρους που διαµένουν στο εξωτερικό θα είναι απλή.

thumbnail_3112e370-79ca-46fb-ba0c-69adabf309ff
thumbnail_e5eaf91f-a578-4e4b-97f3-90742ee57d45
thumbnail_ff4d3abc-77ab-4ac5-8c98-862a89399dbc

Ο εκλογέας για την είσοδο στην εφαρµογή χρησιµοποιεί τους κωδικούς Τaxis που διαθέτει. Θα εγγράφεται ηλεκτρονικά στον αντίστοιχο εκλογικό κατάλογο, είτε υποβάλλοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά είτε επιτρέποντας στις δηµόσιες υπηρεσίες να τα αντλήσουν από δικές τους βάσεις δεδοµένων.

∆ηλαδή, µε ένα απλό έγγραφο -µία βεβαίωση σπουδών ή καταβολής εισφορών ή ένα απολυτήριο Στρατού-, ο Ελληνας που ζει εκτός συνόρων θα ψηφίζει από τον τόπο διαµονής του. Φυσικά, όλοι διατηρούν το δικαίωµα της ψήφου στο οικείο εκλογικό τµήµα εντός Ελλάδας.

Η διαδικασία θα είναι συνεχώς ανοιχτή και οι αιτήσεις θα λαµβάνονται υπόψη µέχρι και τρεις ηµέρες µετά την προκήρυξη των εκλογών. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει περιθώριο κάθε Ελληνας του εξωτερικού, γνωρίζοντας την ακριβή ηµεροµηνία των εκλογών, να αποφασίσει αν θα βρίσκεται εντός ή εκτός της επικράτειας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αναζήτηση των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του χρόνου παραµονής, η οποία γίνεται όπου είναι εφικτό ηλεκτρονικά, µέσω διασύνδεσης των µητρώων του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, οποιοδήποτε δικαιολογητικό µπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία µε όλα τα εµπλεκόµενα υπουργεία (Εργασίας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Αµυνας). Με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µπαίνει µπροστά η διαδικασία για την ψήφο για πρώτη φορά των Ελλήνων του εξωτερικού, που στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι θα είναι µαζική.

Οι συµπατριώτες µας του εξωτερικού θα µπορούν να ασκούν το δικαίωµά τους σε εκλογικά τµήµατα µε τουλάχιστον 40 εκλογείς. Αυτά θα δηµιουργούνται σε πρεσβείες και προξενεία της χώρας, αλλά και σε εγκαταστάσεις των αποδήµων, καθώς και σε άλλα κτίρια (;) στις χώρες όπου είναι µεγάλες οι αποστάσεις από την έδρα των διπλωµατικών Αρχών.

Επιπλέον, από τις επόµενες εθνικές εκλογές αυξάνονται από 12 σε 15 οι βουλευτές Επικρατείας και απαιτείται οι 3 από τους 15 να είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να είναι σε µία από τις τρεις πρώτες θέσεις.