Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης για την Αγία Σοφία

Νέα Ιερσέη.- Με εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης (ΗΠΑ) Ευάγγελος, με αφορμή την αυθαίρετη μετατροπή σε Τζαμί, από τον Ταγίπ Ερτνογάν, της Αγίας Σοφίας, καλεί τους πιστούς “νά ἀφυπνίσουμε τήν παγκόσμια Κοινότητα και Κοινωνία, ὥστε νά λάβουμε ὅλοι μαζί δράση ἐναντίον τῶν εἰδεχθῶν καί ἀνηθίκων πράξεων τῆς Τουρκίας, πού διαπράττονται συνεχῶς. Εἶναι χρέος μας νά ὑπερασπισθοῦμε μέ κάθε τρόπο τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί να ἐξασφαλίσουμε τήν ἐλεύθερη καί ἀσφαλῆ ἀσκηση τῶν θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν καθηκόντων τῶν Χριστιανῶν πού ζοῦν ἐκεί, χωρίς τόν φόβο καί τήν ἐπιβολή τῆς βίας”.

Η Εγκύκλιος

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, Τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ πολύ θλίψη, πληροφορηθήκαμε πώς ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ἀποφάσισε, ἀλλά καί ἡ Δικαστική Ἐξουσία τῆς Τουρκίας ἔδωσε δυστυχῶς τήν ἔγκρισή, ὥστε νά μετατραπεῖ ὁ παγκοσμίου ἐμβέλειας, ἰδιαιτέρως γιά ἐμᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους, στό Ἱερό Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ὡς πιό γνωστός σέ μᾶς, Ἁγιά Σοφιά, σέ Τζαμί. Αὐτή ἡ ὀδυνηρή πράξη μπορεῖ να περιγραφεῖ μόνον ὡς πράξη μίσους καί κακίας, καί μιά προσπάθεια νά πλήξουν την Ὀρθόδοξη πίστη, τόν Βυζαντινό Πολιτισμό καί τήν ἱερά κληρονομιά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.

Εἶναι δεδομένο ὅτι αὐτή ἡ κακοήθης, ἀπερίγραπτη καί ἀπεχθής ἀπόφαση δέν προσβάλλει μόνον τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλά σύμπασα τήν Χριστιανική Κοινότητα ἀνά τον κόσμο, κάθε Χριστιανική ὕπαρξη, καθώς εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ἐπιδιώκει νά βλάψει καί νά ἐξαφανίσει κάθε Χριστιανική παρουσία, ἀκόμη καί την ἱστορία της.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης καταδικάζει ξεκάθαρα καί ἀπερίφραστα τήν ἀήθη αὐτή ἀπόφαση, πού εἶναι πρωτοβουλία καί ἐπιθυμία τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἡ κατάφορη ἀδικία πού πραγματοποιεῖται σήμερα ἐνώπιόν μας, ἀγγίζει κάθε ἀνθρώπινη ψυχή καί προκαλεῖ τήν παγκόσμια κοινή γνώμη, κάθε νοήμονα ἄνθρωπο πού ἀγωνίζεται γιά δικαιοσύνη καί εἰρήνη σέ αὐτήν τήν Κοινωνία. Βέβαια αὐτή ἡ πράξη τῆς Τουρκίας δέν ἀποτελεῖ κάτι τό πρωτόγνωρο, καθώς διαβάζοντας τήν ἱστορία της, βλέπουμε συστηματικούς θρησκευτικούς καί πολιτισμικούς διωγμούς καί γενοκτονίες (Ποντιακή, Ἀρμένικη), γιά πολλούς αἰῶνες τώρα, καί πού τίς τελευταίες δεκαετίες ἔχουν ἐπιστρέψει καί πάλι στό προσκήνιο, ὡς μία προσπάθεια τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους νά ἐξαλείψει ὁτιδήποτε τό ἀπειλεῖ. Ὅλοι γνωρίζουμε δέ τίς πρόσφατες, ἕναν αἰῶνα πρίν, ἐγκληματικές πράξεις τῆς Τουρκίας ἐντός τῶν συνόρων της, ὅταν ἐξόντωσε ἐκατομμύρια Χριστιανῶν, με σκοπό νά ἐξαφανίσει κάθε χριστιανικό στοιχεῖο ἐντός τῶν ἐδαφῶν της. Τόν αἰῶνα πού πέρασε, εἴδαμε νά συνεχίζεται ἡ δίωξη τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί κάθε Χριστιανοῦ ἐντός τῆς Τουρκίας, μέ ἀποτέλεσμα τήν δολοφονία ἀμετρήτων ἀθώων ψυχῶν καί τήν ἀπέλαση και ἐκδίωξη ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τίς πατρογονικές τους ἐστίες. Πενήντα περίπου χρόνια πρίν, ἡ Τουρκία ξεκίνησε τόν ἀδυσώπητο πόλεμο κατά τῆς μεγαλονήσου Κύπρου μας, πού ὁδήγησε στήν ἀδικη διχοτόμηση τῆς ἁγιοτόκου Νήσου καί τήν κατάλειψη ἐδαφῶν της. Πάνω ἀπ΄ὅλα ὅμως, ἡ Τουρκία ἐπί αἰῶνες καταπιέζει καί διώκει μέ κάθε τρόπο την θρησκευτική ἐλευθερία τῆς Σεπτῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Καί τώρα, ἡ Τουρκία καί πάλι προσπαθεῖ νά ἀπαξιώσει τήν ἱερότητα καί ἁγιότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας, μετατρέποντάς την σέ Τζαμί, πράγμα ἐνάντιο στόν ἀρχικό σκοπό καί τήν οὐσία τῆς ἱδρύσεως καί κατασκευῆς τῆς Μεγάλης αὐτῆς Ἐκκλησίας, ὡς Χριστιανικοῦ καί Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὅλες αὐτές λοιπόν οἱ ἀνήθικες καί μισητές πράξεις τῆς Τουρκίας, πού σπέρνουν διχόνοια, πόλεμο, γενοκτονίες καί θρησκευτική καταπίεση πρέπει ἐπιτέλους να σταματήσουν.

Εἶναι ξεκάθαρο καί πασιφανές ὅτι ἡ Κυβέρνηση τῆς Τουρκίας δέν ἐπιθυμεῖ ὁποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ἤ ἐνέργειας μέ πολιτισμένο τρόπο. Ἀντιθέτως, συνεχίζει τόν διωγμό καί τήν ὑποτίμηση τῶν Χριστιανῶν πού εἶναι Τούρκοι πολίτες, καί δέν πρόκειται νά σταματήσει νά τό πράττει μέχρι νά ἐξαφανίσει κάθε χριστιανική ὕπαρξη, να ἀποϊεροποιήσει κάθε Χριστιανικό Ναό, καί νά ξαναγράψει νέα ἱστορία, χωρίς ὁποιαδήποτε ἀναφορά στόν πραγματικά γηγενῆ πληθυσμό τῆς περιοχῆς, πού γέννησε -αἰῶνες πρίν τον ἔρχομό τῶν Τούρκων- τήν Πόλη τῶν Πόλεων, τήν Βασιλεύουσα τῶν Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη.

Εἶναι λοιπόν χρέος ὅλων μας νά ἀφυπνίσουμε τήν παγκόσμια Κοινότητα και Κοινωνία, ὥστε νά λάβουμε ὅλοι μαζί δράση ἐναντίον τῶν εἰδεχθῶν καί ἀνηθίκων πράξεων τῆς Τουρκίας, πού διαπράττονται συνεχῶς. Εἶναι χρέος μας νά ὑπερασπισθοῦμε μέ κάθε τρόπο τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί να ἐξασφαλίσουμε τήν ἐλεύθερη καί ἀσφαλῆ ἀσκηση τῶν θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν καθηκόντων τῶν Χριστιανῶν πού ζοῦν ἐκεί, χωρίς τόν φόβο καί τήν ἐπιβολή τῆς βίας. Ὀφείλουμε νά ὑψώσουμε τό ἀνάστημά μας καί τήν φωνή μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, και νά διατρανώσουμε στά μήκη καί τά πλάτη τῆς Γῆς ὅτι δέν θά μᾶς φιμώσουν, οὔτε θα ἀνεχθοῦμε ἄλλο τήν τυρρανική αὐτή καταπίεση, καί θά παραμείνουμε πιστοί και ἀφοσιωμένοι στόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν Δίκαιο Κρίτη τῶν πάντων. Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω ὅλους καί τόν καθένα ξεχωριστά νά ἀπευθυνθεῖτε στίς τοπικές, Πολιτειακές καί Κυβερνητικές Ἀρχές, καί τούς Ἐκπροσώπους τους, καί νά τούς ἐκφράσετε τήν δυσαρέσκειά σας, τήν ἀγανάκτηση σας, γιά τίς συνεχιζόμενες ἀδικίες πού διαπράττει ἡ Τουρκία, παρακαλῶντας τους νά καταδικάσουν αὐτές τίς ἀποφάσεις καί πράξεις, καί να μεσολαβήσουν ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ δικαιοσύνη, καί νά ἀνακαλέσουν τήν χθεσινή τους ἀπόφαση. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ. Το κόσμημα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τό δικό μας καύχημα, καί πρέπει ὂχι μόνον νά ἀνακαλέσει τήν πρόσφατη ἀπόφαση της, ἀλλά νά ἐπαναφέρει τήν Ἁγιά Σοφιά στην ἀρχική της Ἀξία, σέ Ἑλληνορθόδοξο Ἱερό Ναό μέσα στόν ὁποῖο θά ὑμνεῖται καί θα δοξολογεῖται τό ῍Ονομα τοῦ Ἑνός καί Μόνου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Κλείνοντας, σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε ἀδιαλείπτως ὥστε ἡ ἀγαπημένη μας Ἐκκλησία, ἡ Ἁγία Σοφία, νά ξαναλειτουργήσει καί πάλι σύντομα ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Ναός. Σᾶς παρακαλῶ νά μήν παύσουμε νά προσευχόμεθα καί γιά την ἀγαπημένη μας Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, καί τον Σεπτόν Προκαθήμενο μας, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κ. Βαρθολομαῖον, καί τήν σεπτήν τῶν Ἱεραρχῶν χορείαν καί νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, παρά τήν τραγικότητα τῶν τωρινῶν καταστάσεων πού προκαλεῖ ἡ Τουρκία, ὁ Θεός εἶναι μαζί μας.

Εὐχόμενος ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί Φρουρός τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νά εἶναι μαζί σας πάντοτε καί νά σᾶς εὐλογεῖ, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

πηγή: greeknewsonline.com