Το πρωινό της Παρασκευής

Good day starts with an easy healthy and delicious breakfast

Materials:

✓ 2 toast

✓ 2 k c cheese cream Arla

✓ 2 k c homemade strawberry jam

✓ 1 kiwi

✓ 10 Almonds

Enjoy