Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Η απάντηση που αξίζει στον Ταγίπ Ερντογάν! Ό,τι κι αν κάνει, κάτω από το άγρυπνο μάτι της Παναγίας θα το κάνει! Η Οποία, θα Προστατεύει εσαεί το Χριστεπώνυμο πλήθος!

Εικόνα: Από την Αγία Σοφία, η Παρθένος Μαρία, η Παναγιά βρεφοκρατούσα στο θρόνο της.