Ο Αγγελος Ασλανίδης για τη Διαβούλευση

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ο πρώην Συντονιστής ΣΑΕ Ευρώπης, Άγγελος Ασλανίδης είχε την ευγένεια να απαντήσει στο δημοσίευμά μας με τίτλο : «Ο “Neoskosmos” για δημοσιεύματα της Panhellenic Post”.

Από την σύντομη απάντησή του ξεχωρίζουμε δύο σημεία:

1.       Το πρόβλημα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και,

2.       Τον ψηφισθέντα «κουτσό» εκλογικό Νόμο για την ψήφο των εκτός Ελλάδος Έλλήνων ψηφοφόρων.

Σημαντικά και τα δύο θέματα, που χρίζουν, όμως, διεξοδικής συζήτησης και εξαγωγής συμπερασμάτων μακρά κατά το δυνατόν από πολιτικές προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Ο επιστολογράφος μας επισημαίνει ότι «το πρόβλημα του ΣΑΕ ήταν η συμμετοχή των Αποδήμων Ελλήνων στις διαδικασίες».  Όσο και εάν σεβόμαστε τις γνώσεις την εμπειρία του κ. Ασλανίδη, θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε ότι αυτό πράγματι ίσχυσε όπως το λέει, σε έναν μικρό, όμως, βαθμό, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δικές μας εμπειρίες και συζητήσεις με παλαιότερους και νεώτερους υπεύθυνους του θεσμού του ΣΑΕ. Και δεν ήταν καθοριστικό της κακής του μοίρας. Μιας μοίρας που διαμορφώθηκε αφενός από την έντονη κομματικοποίηση και τον υπερβολικό πατροναλισμό του εθνικού κέντρου που εξέθρεψε, ως συνέπεια,  φαινόμενα αδιαφάνειας, διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και παρασκηνιακής ίντριγκας,  επιδρώντας διαλυτικά στις τελευταίες εκλογές της Γενικής Συνέλευσης  του 2006.

Παράπλευρη γενεσιουργός αιτία των κακώς κειμένων ήταν η μη ύπαρξη νομικής δομής του ΣΑΕ. Και η ανάγκη πλήρωσης αυτής της αδυναμίας με την υποχρέωση σύστασης ενός παράπλευρου «Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού» για τη χρηματοδότηση του ΣΑΕ. Αυτό εξέθρεψε ατασθαλίες, παρανομίες και ύποπτες συναλλαγές πάντα μέσω του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε εδώ όλα τα στραβά που οδήγησαν το 2012 στην αναστολή του Νόμου 3480/2006 επί υφυπουργίας,  μάλιστα ενός ομογενή από την Αυστραλία, του Δημήτρη Δόλλη! (2010 – 2012). Εκείνο πάντως που πρέπει να κρατήσουμε είναι πως ο νόμος για τη λειτουργία του ΣΑΕ ΠΟΤΕ δεν αντικαταστάθηκε με άλλο Νόμο και, επομένως, απλώς «αργεί». Όπως για περίπου τριάντα χρόνια παρέμενε ανενεργή η Συνταγματική επιταγή για την ψήφο των εκτός Ελλάδος Ελλήνων πολιτών.

Συμπερασματικά, ΣΑΕ με αυτοχρηματοδότηση είναι αδύνατον καν και να συσταθεί. Αυτό το πέτυχε πρώτη και μόνη η ΑΗΕΡΑ σε εποχές, όμως, όπου η μηνιαία συνδρομή στην Οργάνωση εξασφάλιζε βοήθεια για εύρεση εργασίας, παροχή στοιχειωδών γνώσεων αγγλικής και -το κυριότερο- προστασία έναντι των ρατσιστικών υπερβολών της εποχής, στην Αμερική τουλάχιστον.

Και φθάσαμε στο δεύτερο σημείο της παρέμβασης του αγαπητού Άγγελου Ασλανίδη.

Στο ότι « η ψήφιση του Εκλογικού Νόμου που περιορίζει το εκλογικό σώμα του Απόδημου Ελληνισμού, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, για διαβούλευση».

Όπως αναφέρει σε πρόσφατο πόνημά του με τίτλο «η αδρανοποίηση των αποδήμων Ελλήνων», στην ΑΥΓΗ,  ο Μανώλης Μελισσάρης, (διδάκτορας) «η  κυβέρνηση Μητσοτάκη (…) συμφωνώντας να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους εκτός επικρατείας πολίτες (…)  Από μια άποψη, αυτό αποτελεί ουσιαστική προέκταση ενός συνταγματικού δικαιώματος. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί αναγνώριση της κοινωνικοπολιτικής πολυπλοκότητας των συνθηκών ζωής των εκτός επικρατείας πολιτών και πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα, τα οποία καθιστούν ουσιαστική την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, όπως ακριβώς δηλαδή έχει την υποχρέωση να πράττει το ελληνικό κράτος και μέσα στην επικράτεια (Ασφαλώς δεν υπονοώ πως το ελληνικό κράτος πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στην αλλοδαπή χρησιμοποιώντας τους απόδημους ως Δούρειο Ίππο. Αυτή η πρακτική, γνωστή στην διεθνή εμπειρία, είναι ηθικοπολιτικά εντελώς αθεμελίωτη).

Αντί, όμως, να ενισχύει τους θεσμούς που θα αναγνωρίζουν τις κοινωνικοπολιτικές ανάγκες και την σημασία της διασποράς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρρηγνύει ολωσδιόλου τον θεσμικό δεσμό μαζί της. Ο λόγος είναι, νομίζω, απλός. Δεν βολεύει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του η πολυπλοκότητα και η διαστρωμάτωση της διασποράς. Θέλουν να καταπνίξουν ότι πρόκειται για έναν κοινωνικά ζωντανό πληθυσμό. Δεν θέλουν να εκπροσωπούνται οι απόδημοι ως κοινωνικοπολιτική οντότητα».

Το ότι δεν υπάρχει ένας απόδημος ελληνισμός, όπως αναφέρει ο κ. Μελισσάρης,  είναι γεγονός. Υπάρχουν πολλοί απόδημοι Έλληνες. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί, αναδεικνύοντας τη θέση τους (τηρώντας ασφαλώς τις απαραίτητες αναλογίες) στην ελληνική πολιτική κοινότητα, κι όχι σαν κάτι ξένο και απομακρυσμένο από το ελληνικό γίγνεσθαι.

Το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό πρακτικά σε διοικητικό επίπεδο παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ίσως μία λύση θα ήταν να θεσπιστούν σχετικές διευθύνσεις στα πιο νευραλγικά (και σίγουρα σε όλα τα παραγωγικά) υπουργεία, όπως ο ίδιος προτείνει.  Ίσως -κατ΄εμάς-  και ένα αυτόνομο Υπουργείο Απόδημων Ελλήνων. Αυτό που έχει όμως πρωταρχική σημασία είναι η αναγνώριση της αρχής, ότι δηλαδή η διασπορά δεν είναι μια «εθνική» αδιαφοροποίητη μάζα, αλλά ένας κοινωνικοπολιτικά σημαντικός πληθυσμός με συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κράτος.

Κατά τα λοιπά, ασφαλώς και δεν είναι στις προθέσεις μας μα ούτε και στις δυνατότητές μας η ανατροπή του Σχεδίου Νόμου ως αυτός ετέθη για διαβούλευση, όπως λέει ο επιστολογράφος μας. Αυτό, εάν θα συμβεί ποτέ θα αποτελεί επιδίωξη και αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της οργανωμένης ομογένειας. Εμείς απλώς διατυπώνουμε θέσεις, απόψεις και εκφράζουμε εποικοδομητική, θέλουμε να πιστεύουμε, κριτική. Ουδέν περισσότερο τούτου επιζητούμε.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Αγγελου Ασλανίδη.

Καλημέρα Χρήστο

Πολύ σημαντικά αυτά που λες αλλά δεν είναι ισχυρά να ανατρέψουν την δρομολόγηση του Σχεδίου Νόμου ως αυτός ετέθει για διαβούλευση.

Όπως καλά γνωρίζεις, το πρόβλημα του ΣΑΕ ήταν η συμμετοχή  των Αποδήμων Ελλήνων στις διαδικασίες.

Άρα εκεί θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης των Κομμάτων  και των Αποδήμων.

Μάλλον η Κυβέρνηση θα θέλει να κλήσει το όλο θέμα, όπως-όπως και όχι να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές.

Ο Νόμος πρέπει να προωθεί την Συμμετοχική Δημοκρατία και στο Φαίνεσθαι και στο Είναι.

Θα πρέπει ταυτόχρονα να ψηφισθεί και Νόμος για την Συγκρότηση του ΣΑΕ. Αλλιώς, όλα αυτά είναι  Έπεα Πτερόεντα. Θα επιπλεύσουν μάλλον απόψεις αυτών που δεν θέλουν την Ανά-συγκρότηση του ΣΑΕ.

Και εσύ το γνωρίζεις καλά, ή τουλάχιστον το διαισθάνεσαι ότι οι κυβερνώντες δεν  έχουν συναίσθηση τι σημαίνει  Απόδημος Ελληνισμός και ποιές είναι οι δυνατότητες αυτού.

Μπορείς να το δημοσιεύσεις

Με εκτίμηση,

Άγγελος Ασλανίδης

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε