Συναινετικές αποφάσεις  για μια νέα πορεία

Δελτίο Τύπου –

Με  Σημαντική συμμετοχή  αντιπρόσωπων της Οργανωμένης  Ομογένειας από την Περιφέρεια Ωκεανίας  – Ιστορικές Κοινότητες, Εθνικοτοπικες Ομοσπονδίες, Ενώσεις Συλλόγων και Οργανισμών αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι/Οργανισμοί ,Ιδρύματα .. -/μέλη  του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής ολοκληρώθηκαν  σε πνεύμα παροικιακής  συναίνεσης, με   τηλεδιάσκεψη, οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής  Συνέλευσης

Στην έδρα της Γενικής Συνέλευσης στο  Σύδνεϋ  ο Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος (NSW) πλαισιωμένος από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Μιχάλη  Χριστοδούλου -Ταμία  και  Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Κοινοτήτων και Οργανισμών  Αυστραλίας και ΝΖ και  Γιάννη  Θεοδωρίδη  ( Μέλος ΣΣ) από την Ένωση της Παναγίας Σουμελά ΝΝΟ   και  … διαδικτυακά τους  Γιάννης Μπέλα  Αναπληρωτή Συντονιστή ( QLD) Γραμματέα Δημήρη Κανελλάκο  Παλακωνική Αδελφότητα Μελβούρνης « Ο Λεωνιαδας» (Vic),  Ελένη Καλυμνίου-  Πανηπηρωτική Ομοσπονδία Αυστραλίας (VIC)  , Παναγιώτη Δούκα (OTEA), και Prof. Ανδρέα Ευδoκίου  Κυπριακή Κοινότητα (SA).και  με διαδικτυακή παρουσία επίσης  της M/S  Alexandra Koustoubardis από την Λογιστική  Εταιρεία  Rothsay Acc.Services.

Στη Γενική Συνέλευση  συμμετείχαν  προσκεκλημένοι  Ο πρώην Υφ. Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό   Γρηγόρης Νιώτης (Ελλάδα)  η  Παγκόσμια εκλεγμένη Γραμματέας  του  ΣΑΕ  Δρ Όλγα Σαραντοπούλου (Λονδίνο), Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλήνων (ΠαΔΕΕ)  Βουλευτής από την WA Παναγιώτης Κατσαμπάνης(Perth)  και Γιάννης Πανταζόπουλος πρώην Υπουργός στην VIC ,  Ο Εκδότης της  Panhellenic Post,   Χρήστος Μαλασπίνας (Ελλάδα), Ο πρώην νομικός Σύμβουλος του ΣΑΕ  Δημήτρης Παπαδόπουλος ( Ελλάδα), ο  Πανεπιστημιακός Καθηγητής Βρασίδας Καραλής Επικεφαλής της Έδρας Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών  στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ , Ο  Δρ Μιχάλης Μιχαήλ  Επίτιμος Ανώτατος Ερευνητής στα Πανεπιστήμια Monash  και  Latrobe στην Μελβούρνη και Δ/της Κεντρου Διαλόγου.

Ο Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος   αφού καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στην Συνέλευση και ιδιαίτερα στους προσκεκλημένους,  αναφέρθηκε αναλυτικά  στους αντιπροσώπους κα στους οργανισμούς  για τη σημερινή συμμετοχή τους  και άνοιξε τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  με βάση τη  καθορισμένη θεματολογία.

Η Γενική Συνέλευση  με ομόφωνη απόφαση της  έκανε δεκτό να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα  τα πρακτικά της προηγούμενης χρονιάς καθώς επίσης και τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 1/1/19-31/12/19 τα οποία παρουσίασε  ο Γιάννης Θεοδωρίδης  όπως  επίσης και   η αναφορά του Συντονιστικού  Συμβουλίου ,οι Δραστηριότητες  και Εισηγήσεις /Προτάσεις για την πορεία του ΣΑΕ   που παρουσίασε Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος.. ακόμα εγκρίθηκε ομόφωνα και ο διορισμός  του Ορκωτού λογιστή της (Rothsay  Acc.Srevices) για το τρέχον  οικονομικό χρόνο.

Ο   Συντονιστικής Γιώργος Αγγελόπουλος

-Αναφέρθηκε συνοπτικά  :- Για την  πορεία του ΣΑΕ Ωκεανίας  μετά την αδρανοποίηση  του νόμου 3480/16,τη λειτουργία του ΣΑΕ Ωκεανίας  ,τα προβλήματα συνεργασίας με την Ελλάδα  και την αμφισβήτηση  του θεσμικού ρόλου του ΣΑΕ από Οργανισμούς και Φορείς

-Στις  προτάσεις και εισηγήσεις  του Συντονιστικού Συμβούλιου   για δραστηριοποίηση της Νεολαίας στην Περιφέρεια  Ωκεανίας και στον προγραμματισμό  άμεσων  δραστηριοτήτων  σε συνεργασία με την τοπική Ελληνική Κοινότητα και άλλους Ομογενειακούς Οργανισμούς στη Δυτική Αυστραλία.

-Στους Οργανισμούς  και που λειτουργούν υπό την αρωγή του, τους Πανελλήνιους Αγώνες Ωκεανίας και το Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών(ΟΤΕΑ) που συνέβαλε ουσιαστικά σε  συνεργασία με 15 ομογενειακούς οργανισμούς  στην ΝΝΟ για την ενίσχυση,  πρόσφατα, πυροπαθών στην ΝΝΟ με το ποσό των $ 70,000  και  στη συνέχιση των προσπαθειών με τη συνεργασία ομογενειακών συλλόγων από την Εύβοια  για ενίσχυση Πλημμυροπαθών   από τις πρόσφατες καταστροφικές και φονικές πλημύρες.

– Στο νομοσχέδιο Σύριζα   για την ανασυγκρότηση του ΣΑΕ  πριν τις τελευταίες Εθνικές εκλογές και τις ενέργειες  και τοποθετήσεις  του ΣΑΕ Ωκεανίας για  διαφοροποίησή του …

– Στις Θέσεις και   τις  σχετικές ενέργειες του ΣΑΕ Ωκεανίας  για την Ψήφο των Αποδήμων αλλά και στην μεγάλη απογοήτευση  για τη ψήφιση του νόμου ,μιας «κολοβής» λύσης  και « συναινετικού» αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αποδήμων.

-Στις ενέργειες και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με Ομογενειακούς Οργανισμούςι πέρα από την Ωκεανία  για την Αγία Σοφία   και την Τουρκική Επιθετικότητα.

–   Παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις   του Συντονιστικού Συμβουλίου  στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου« Οργάνωση και Λειτουργία Υπ. Εξωτερικών»  και ειδικά στα θέματα   που άπτονται σχετικά με τη συγχώνευση της ΓΓΑΕ με εκείνη της Δημόσιας Διπλωματίας και της  απενεργοποίησης του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού – ΣΑΕ άρθρο253.

Πάνω  στις εισηγήσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου τοποθετήθηκαν ελευθέρα και συγκριμένα     όλοι οι έμπειροι προσκεκλημένοι μας από τον Ελλαδικό  χώρο  ,  τα μέλη της ΠαΔΕΕ άλλα κυρίως το λόγο είχαν  σχεδόν  όλοι  οι  συμμετέχοντες αντιπρόσωποι  των Οργανισμών /μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας μέσα πνεύμα κατανόησης  και κοινής προσπάθειας να εκφραστούμε συνολικά για το συμφέρον της Ομογένειας.

Οι προτάσεις  του Συντονιστικού Συμβουλίου, μετά τις τοποθετήσεις  και   τις σχετικές  διαφοροποιήσεις   εγκρίθηκαν ομόφωνα  από τη Γενική Συνέλευση  και θα προωθηθούν προς τα αρμόδιες Ελληνικές Υπηρεσίες και για συμμετοχή στη διαβούλευση.

Στη  συνέχεια η  συνέλευση προσχώρησε  στην έγκριση  ομόφωνων ψηφισμάτων όπου  αναφέρονται παρακάτω μόνο  περιληπτικά :

– Επικροτούμε τις πρόσφατες συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο   για τη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών  και ΑΟΖ  και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη  μας προς την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό.

-Η ομογένεια μας εκφράζει την απογοήτευση  και τις ανησυχίες της  για την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολή Μεσόγαιο ως αποτέλεσμα της προκλητικής συμπεριφοράς και απειλής  της Τουρκίας και ζητούμε   να ακολουθηθεί από την Ελλάδα  , αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η νομική οδός για  να επιλυθεί  η μόνη διαχρονικά διαφορά μας με Τουρκία  για την οριοθέτηση  της υφαλοκρηπίδας  στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης(ICJ)

-Να  ασκηθεί πίεση  από μέρους της Ελλάδας σε διεθνές  επίπεδο και την ομογένεια  για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και την εκ νέου ίδρυση της θεολογικής Σχολής Χάλκης

–  Γερμανικές αποζημιώσεις:  Αν είναι νομικά  και οικονομικά ενεργές  οι ελληνικές διεκδικήσεις    χρειάζεται άμεσα ανάληψη δράσης από την Ελλάδα  στο ICJ   για το κατοχικό δάνειο  και επιδίωξη  επαναπατρισμού των κλεμμένων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομίας

-Η Ελληνική κυβέρνηση  να  ξεκινήσει   διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία   το συντομότερο δυνατό  για την επίτευξη αμοιβαίων κατάλληλων συμφωνιών  προς το συμφέρον των εμπλεκομένων   σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης  και διπλής φορολογίες ( Στην Ελλάδα ζουν πάνω από 100,000 Αυστραλοί πολίτες)

                                                                              *****

Οι τοποθετήσεις όλων των αντιπροσώπων ,των προσκεκλημένων  όπως  και  τα ψηφίσματα ολοκληρωμένα θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΣΑΕ Ωκεανίας

                                                                            *****

Μετά από μια μαραθώνια εποικοδομητική Συνέλευση 4 ωρών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία  οι εργασίες της ΓΣ  με τις θερμές ευχαριστίες  του Προεδρείου προς τους συμμετέχοντες

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Σύδνεϋ   30.8.20