Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

5Σάββατο
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *
Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή