Ενδιαφέροντα γεγονότα του παρελθόντος

1878 Γεννιέται ο πολιτικός και διπλωμάτης Ίωνας Δραγούμης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886 Πατεντάρεται η κορδέλα της γραφομηχανής.