Ποιοί γιορτάζουν σήμερα;

19Σάββατο
Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω
Αγίου Σαββατίου μάρτυρος