Η Πα.Δ.Ε.Ε. χρηματοδοτεί ταξίδια ομογενών βουλευτών

Κάθε Αυστραλός βουλευτής απαιτείται να δηλώσει όλα τα σημαντικά, οικονομικά, περιουσιακά και επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς και τα δώρα που λαμβάνει, κάθε χρόνο προς το Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομογενής βουλευτής των Εργατικών, Ειρήνη Πνευματικού (Irene Pnevmatikos) και η ομογενής βουλευτής Νοτίου Αυστραλίας, Κόνι Μπονάρος (Connie Bonaros) , δήλωσαν ταξίδια στην Ελλάδα αξίας 3.500 δολ. τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Παγκόσμια Ελληνική Διακοινοβουλευτική Ένωση. (ΠαΔΕΕ)

Πρόκειται για την Ένωση Ελληνικής καταγωγής πολιτικών, που στηρίζει συνέδρια κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ελληνικής καταγωγής ανά τον Κόσμο.

Η Πα.Δ.Ε.Ε. τελεί υπό την αιγίδα (και τη χρηματοδότηση) της ελληνικής Βουλής στους χώρους της οποίας και πραγματοποιεί τα Συνέδριά της.

Πρόσφατα η ομογενής βουλευτής Νοτίου Αυστραλίας, Κόνι Μπονάρος (Connie Bonaros) κατοχύρωσε την ονομασία «Prostitutes Delight» και δήλωσε την εταιρία στα επιχειρηματικά της συμφέροντα σε συνέχεια πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με νομοσχέδιο αποποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας στην Πολιτεία.

Η κ. Μπονάρος, εξήγησε πως επρόκειτο για πολιτική και όχι επιχειρηματική κίνηση, έχοντας στόχο ο πολιτειακός υπουργός Οικονομικών, Rob Lucas, να μην έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει εκ νέου το όνομα αυτό για συγκρίσεις στη λειτουργία φούρνων με αυτή οίκων ανοχής.

Με στοιχεία από neoskosmos.com