Οικονομικό κόστος στο διμερές εμπόριο Ελλάδος-Τουρκίας

Αθήνα.- Το κυριότερο οικονομικό πρόβλημα που προέκυψε κυρίως ως αποτέλεσμα της έντασης κυρίως μεταξύ  Ελλάδος και Τουρκίας, είναι η υποτίμηση της Τουρκικής  λίρας και ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων.

Η Τουρκική λίρα είναι σήμερα ένα ασθενές νόμισμα που η αξία του το τελευταίο επτάμηνο  είχε απώλειες της τάξης του 41%.

Επιπλέον έχει τεράστιο συναλλαγματικό πρόβλημα.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει πάρει από τις Εμπορικές Τράπεζες 220 Δις ευρώ και τα έχει διαθέσει για να στηρίξει το νόμισμα της.

Εάν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, σε λίγο διάστημα δεν θα διαθέτει επάρκεια κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των δανείων της.

Συνεπώς , ή θα προσφύγει στο ΔΝΤ ή θα πάρει σκληρά εσωτερικά μέτρα.

Αναφορικά με το Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος – Τουρκίας, το συνολικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, το 2016 έφτασε τα 4,52 Δις ευρώ.

Από αυτά, τα 2,85 Δις ευρώ αποτελούσαν τις εξαγωγές μας και το 1,69 Δις ευρώ ήταν οι εισαγωγές μας.

Το 2019 οι εξαγωγές μας μειώθηκαν και έφτασαν στα 1,970 Δις ευρώ, ενώ τους πρώτους 7 μήνες του 2020 κατρακύλησαν στα 790 εκ. ευρώ.

Συγκριτικά  με το 2019  έχουμε απώλειες περίπου στα 750 εκ.  ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2016, οι απώλειες φτάνουν το 1,5 Δις ευρώ.

Δηλαδή ποσά τα οποία θα λείψουν από την Ελληνική αγορά.

Αντίστοιχα οι εισαγωγές μας το 2016 ήταν 1,67 Δις ευρώ ενώ τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έφτασαν στα 870 εκ. ευρώ.

Τελικά η Τουρκία από 2η κατά σειράν χώρα απορρόφησης των Ελληνικών προϊόντων, το 2020 καταλαμβάνει την 5η κατά σειράν θέση της κατάταξης των Ελληνικών εξαγωγών.

Πηγή: Ελληνο Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο