Στη Βουλή νομοσχέδιο για την εκκαθάριση 37.000 εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη

Την εκκαθάριση περίπου 37.000 εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του νόμου Κατσέλη, η εκδίκασή των οποίων εκτείνεται μέχρι και το 2032, επιδιώκει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ προβλέπει και την ενοποίηση των Εισαγγελιών κατά της Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην απομάκρυνση της Ελένης Τουλουπάκη.

Αν και η ενοποίηση αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των δικαστικών ενώσεων, θεωρείται παράλληλα και ο θεσμικός τρόπος απομάκρυνσης της Ελένης Τουλουπάκη από την Εισαγγελία Διαφθοράς, καθώς η ενοποίηση θα σημάνει την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας της, όπως και της αντίστοιχης του Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, καθώς και άλλων εισαγγελικών λειτουργών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα υπηρεσία που θα συσταθεί στην εισαγγελία Εφετών και θα αποτελεί αυτοτελές τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος, θα επανδρωθεί από τακτικούς εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Εφετών και από επίκουρους εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Πρωτοδικών (συνολικά 6), ενώ θα προΐσταται ο αρχαιότερος εισαγγελέας Εφετών.

Η επιλογή των εισαγγελικών λειτουργών θα γίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Άρειος Πάγος) το οποίο θα επιλέγει τους εισαγγελικούς λειτουργούς που θα επανδρώσουν τη νέα υπηρεσία και η θητεία τους θα είναι τριετής. Παράλληλα, η θητεία των υπηρετούντων σήμερα στις επίμαχες εισαγγελίες (τακτικοί και επίκουροι), καθώς και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει σήμερα τις δύο αυτές εισαγγελίες, λήγει αυτοδικαίως με την τοποθέτηση των νέων εισαγγελικών λειτουργών.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Επιτάχυνση των δικών για το νόμο Κατσέλη

Στα ακροατήρια των Ειρηνοδικείων της χώρας εκτιμάται ότι εκκρεμούν συνολικά 70.000 υποθέσεις. Εξ αυτών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει σε άμεσο επαναπροσδιορισμό περίπου 37.000 για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμος μετά τις 16 Ιουνίου 2021, ενώ με αυτό τον τρόπο ικανοποιούνται και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης.

Η βασική μέθοδος επιτάχυνσης εκδίκασής τους, έγκειται στην προβλεπόμενη δυνατότητα κάμψης της υποχρεωτικής προφορικότητας και καθιέρωσης της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δίκες στο ακροατήριο θα γίνονται μόνο όταν το κρίνει σκόπιμο ο δικαστής, προκειμένου να σχηματίσει δικανική αντίληψη, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις θα δικάζονται με την ανταλλαγή και υποβολή εγγράφων στον δικαστή.

Το νομοσχέδιο κινείται επίσης στους άξονες της εκκαθάρισης των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης και της καθιέρωσης της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων.

Προβλέπονται, επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το σύνολο των διαδικασιών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο έχει διττό στόχο. Αφενός να αποδοθεί οριστικά το καθεστώς προστασίας στους αδύναμους δανειολήπτες, που η εκδίκαση των υποθέσεων τους έχει προσδιοριστεί ως και το 2032 και με τον τρόπο αυτό να οριστικοποιηθεί το προσωρινό δίχτυ προστασίας που παρέχει ο νόμος 3869/2010 σε όλους όσοι το δικαιούνται. Αφετέρου, να αρθεί το καθεστώς της οιονεί προστασίας των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προσβλέποντας σε μια μακρινή δικάσιμο.

Με το ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται επίσης τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και τη ρύθμιση ζητημάτων όπως ο τρόπος κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, την προσαρμογή των συλλογικών Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων στη ψηφιακή εποχή, καθώς και τον εξορθολογισμό των πειθαρχικών κυρώσεων των Δικηγόρων από τα αρμόδια όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων.

Πηγή: skai.gr