“‘Εφυγε” ένας αφανής εργάτης του Απόδημου Ελληνισμού

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Ο Νίκος ήταν ιδρυτής του «Ζουρνάλ της Ελληνικής Διασποράς» ( Journal of the Hellenic Diaspora) (1973-1979) & εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στην General Secretariat for Greeks Abroad Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, επικεντρώνοντας τα ενδιαφέροντά του στην επανένταξη των ομογενών στην Ελληνική κοινωνία. Αργότερα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Κοινωνιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το βιβλίο Κοινωνιολογίας που χρησιμοποιείται στα Λύκεια γράφτηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του.
 
FB