ΓΝΩΜΗ: Το La Trobe, Η ελληνική Γλώσσα και το μέλλον

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η είδηση ότι το Πανεπιστήμιο La Trobe της Βικτώριας εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προξένησε μεγάλη λύπη. Προξενεί και απόγνωση εάν σκεφθεί κανείς ότι για τη μεγάλη ελληνική παροικία, αυτό είναι και το μοναδικό πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Ελληνικών στην Περιφέρεια!

Αλλά, την ίδια ώρα, η είδηση προκαλεί και αφύπνιση ώστε αφενός να αποτραπεί μια τόσο δυσάρεστη εξέλιξη και, αφετέρου, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα καθιστούν στο μέλλον αναίτιες παρόμοιες σκέψεις και προβληματισμούς των διοικήσεων Πανεπιστημίων.

Τρείς θα έπρεπε, πιστεύουμε, να είναι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες στα θέματα αντιμετώπισης της διδασκαλίας ελληνικής Γλώσσας από ξενόγλωσσα Ιδρύματα. Δυστυχώς η εμπειρία έχει διδάξει ότι υπερισχύει κατ΄  αποκλειστικότητα, ένας τέταρτος παράγοντας, ο Οικονομικός

Εμείς θα επιμέινουμε στους άλλους τρεις παράγοντες, που θα έπερεπε να είναι: Η Ομογένεια, το ελληνικό Κράτος και τα ίδια τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Η Ομογένεια έχει κάθε λόγο και, πάνω απ΄ όλα, ηθικό καθήκον προς τα παιδιά της, να συμβάλει στην διάσωση και διάδοση της ελληνικής Γλώσσας, μεταξύ άλλων και ενισχύοντας οικονομικά παρόμοια Προγράμματα Πανεπιστημίων.

Το ελληνικό Κράτος, δια του Υπουργείου Παιδείας, δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχο απέναντι στις Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών όπου υπάρχουν. Πρέπει να συνδράμει με κάθε μέσο στον πολλαπλασιασμό τους και στην εύρυθμη λειτουργία τους. Με διδακτικό προσωπικό (αμειβόμενο εξ Ελλάδος) με Βιβλία (δαπάνες της Ελλάδος) και με διεθνή σεμινάρια που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των νέων παγκοσμίως να παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής Γλώσσας, ώστε να υπάρχει επάρκεια φοιτητών. Και,

Το Πανεπιστήμιο καταρτίζοντας κατάλληλα ελκυστικά Προγράμματα, που θα απευθύνονται σε νέους που θα επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν με εφόδιο την ελληνική Γλώσσα, αλλά, την ίδια ώρα,  και με βαθειά συνείδηση των διοικούντων τα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,  του χρέους των απέναντι στην Ιστορία και στον Πολιτισμό, που, εν πολλοίς, εδράζεται στην ελληνική Γλώσσα και στην Αρχαία Ελλάδα!

Επομένως, αναγνωρίζοντας και την οικονομική κρίση λόγω Πανδημίας, κρίσιμο είναι να γνωρίζουμε γιατί από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο επιλέχτηκε το πρόγραμμα της Ελληνικής γλώσσας. «Ο αριθμός των φοιτητών μας μπορεί να είναι χαμηλός σε σύγκριση με ορισμένα άλλα προγράμματα, αλλά οι εγγραφές μας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια», λέει η συντονίστρια του Προγράμματος, Δρ. Σταυρούλα Νικολούδη. Εξάλλου το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο La Trobe χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς που έχουν κάνει και σχετικές δωρεές προς το Πανεπιστήμιο.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο σημειώνει ότι η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών εξωτερικού του πανεπιστημίου και να συρρικνωθούν τα έσοδά του. Αλλά αυτή, είναι μία πρόσκαιρη κατάσταση και τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να λειτουργούν παρά μόνο με το βλέμμα στο μέλλον και όχι αποκλειστικά στο σήμερα..

Το La Trobe, αναγνωρίζει ότι υπάρχει η υποτροφία του αείμνηστου Αναστάσιου Βασιλογιάννη και άλλες χρηματοδοτήσεις προς το Πρόγραμμα αλλά «δεν είναι αρκετά». Ωραία, ας ανακοινώσει ποιο ποσόν πιστεύει ότι θα ήταν αρκετό. Αυτό θα είναι μέριμνα της Ομογένειας και του ελληνικού Κράτους. Αλλά το ίδιο το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να χορηγήσει υποτροφίες για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ώστε να προσελκυσθούν σε πρώτο χρόνο περισσότεροι φοιτητές και να ακολουθήσουν και άλλοι τα επόμενα Ακαδημαϊκά έτη, με κανονική καταβολή διδάκτρων αυτοί, ώστε να μεταβληθεί σε μία ομαλή, με ζήτηση, Έδρα,  η Ελληνική Γλώσσα.

Έτσι το Πανεπιστήμιο θα επιτελούσε το χρέος του απέναντι στην Ιστορία και στον Πολιτισμό.