Σε Ευρώ οι αμερικανικές συντάξεις στην Εθνική Τράπεζα

Οι συνταξιούχοι των ΗΠΑ που κατοικούν στην Ελλάδα και πληρώνονται τη σύνταξη τους σε δολάρια Η.Π.Α., τον τελευταίο καιρό βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα θέμα που πηγάζει από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με επιστολή που επιδόθηκε σε όλους τους δικαιούχους λήψης σύνταξης σε δολάρια Η.Π.Α. , η Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα ποσά των Αμερικανικών Συντάξεων σε δολάρια και υποχρεωτικά όλοι οι δικαιούχοι Αμερικανοί συνταξιούχοι θα ΠΡΕΠΕΙ να δώσουν ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ ( €).

Επισυνάπτεται η επιστολή της Εθνικής Τράπεζας,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με στοιχεία από ekirikas.com