Ανοιχτή επιστολή Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου στην Υπουργό Παιδείας

Ανοιχτή επιστολή από τον Σύλλογο Γονέων κ Κηδεμόνων Μονάχου με την συμπαράσταση όλων των ελληνικών Συλλόγων και Φορέων της περιοχής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Ελληνική εφημερίδα στη Νυρεμβέργη