Ορέστης Σεϊμένης: Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι εξωτερικού

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Ορέστης Σεϊμένης (Orestis Seimenis)

· Τώρα που η Ελλάδα ανταλλάσσει πληροφορίες με πολλά κράτη πρέπει ο κάτοικος εξωτερικού να προσέχει τις σχέσεις του με την Ελλάδα.
· Κάθε χρόνο στην ΔΦΕ που υποβάλλει στην Ελλάδα αναγράφει σε ειδική θέση τον ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ του άλλου κράτους)
· Ετσι, κατά την ανταλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ των δύο κρατών σε ετήσια βάση, φαίνεται όλη η περιουσία του και τα εισοδήματά του και στα δύο Κράτη
· Για να μην έχει προβλήματα με την εφορία ο κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να προσέχει τα παρακάτω βασικά:
1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ- Η εισαγωγή συναλλάγματος στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται μέσω τραπέζης (για να μην ισχύουν γι αυτόν τα τεκμήρια της αγοράς ακινήτων κλπ)
2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ-Μπορεί να φέρει Συνάλλαγμα και μετά την ημερομηνία μετοικεσίας με προϋποθέσεις. Προσοχή στο “Πιστοποιητικό Μετοικεσίας”
3. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Όταν αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα και δεν παρίσταται στην υπογραφή του Συμβολαίου, θα πρέπει πριν στείλει τα χρήματα μέσω τραπέζης να προσέξει τι θα γράψει στο Πληρεξούσιο και στο Συμβόλαιο αγοράς
4. ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-μπορεί να φέρει κεφάλαια στην Ελλάδα και να τα επανεξάγει με σωστές διαδικασίες
5. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που εισπράττει στην Ελλάδα, πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο φορολόγησής τους ανάλογα με την ΔΣΑΔΦ
6. ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-τώρα μπορεί να ζούν οι σύζυγοι να ζούν σε διαφορετικά κράτη ο καθένας
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ -Να έχει επαφή με τον φορολογικό εκπρόσωπο του στην Ελλάδα για να ενημερώνεται για τις φορολογικές του υποθέσεις
8. ΕΝΦΙΑ- Πληρώνει ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ για τα ακίνητα που αποκτά στην Ελλάδα
9. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Για τα εισοδήματα που έχει στην Ελλάδα για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης ( με βάση την ΔΣΑΔΦ), δεν επιβαρύνεται με ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΏΡΑ-να γνωρίζει την διαδικασία φορολόγησης
11. ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-Η ισχύς και η χρησιμοποίησή τους στην Ελλάδα
12. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ και ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗμε πολύ μικρούς συντελεστές φόρου κλπ, χρειάζεται πολύ προσοχή για να αναγνωρίζονται οι συναλλαγές σε αυτά
13. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μπορεί να προσφέρονται υπηρεσίες στην Ελλάδα από κάτοικο εξωτερικού εάν δεν χρειάζεται η Φυσική του Παρουσία
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ
(ασφαλιστικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί) (Οι πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες θεωρούνται ισχυρές)
15. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ των Ελλήνων υπαλλήλων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση