Νυρεμβέργη: Ανακοίνωση συλλόγων Γονέων για δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών

Νυρεμβέργη.- Σε επιστολή προχώρησαν οι σύλλογοι Γονέων των Ελληνικών σχολείων Νυρεμβέργης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το δίλγωσσο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένα τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει τις δυνατότητες “τη μετατροπή των ελληνικών ΕΙΣ Βαυαρίας, σε σχολικές μονάδες εναρμονισμένες στο πρότυπο συγκρότησης των γερμανικών σχολείων. Οι Γονείς και Κηδεμόνες ζητούν <<πρόσκληση συμμετοχής των γονεϊκών μας κοινοτήτων στην εν λόγω διαβούλευση>>..
Ο Σύλλογος εκφράζει την κατ΄αρχήν συμφωνία του στην σύσταση της Επιτροπής <<στελεχών του ΥΠΑΙΔ-ΥΠΕΞ Ελλάδας>>, αλλά επισημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται μόνον από τους <<Φίλους εντολοδόχοι των ΥΠΠΑΙΔ-ΥΠΕΞ, φίλτατοι όμως οι γονείς των μαθητών και οι ομογενειακοί φορείς, διότι αυτούς αφορά το όλον>>…
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

BriennerStr. 46, 80333 Μόναχο

Υπ’ όψη : Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου κα. Μπέση Σπυριδούλα

Θέμα: Θέσεις μας για τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη δυνατότητα εξέλιξης των Ελληνικών Σχολείων της Βαυαρίας που ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών.

Αξιότιμη κα. Συντονίστρια, ως προς την απόφαση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη δυνατότητα εξέλιξης των Ελληνικών Σχολείων της Βαυαρίας που ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η πρόσφατη ανακοίνωση για τη σύσταση επιτροπής στελεχών του ΥΠΑΙΔ-ΥΠΕΞ Ελλάδας, προκειμένης της διερεύνησης των συνθηκών για τη μετατροπή των ελληνικών ΕΙΣ Βαυαρίας, σε σχολικές μονάδες εναρμονισμένες στο πρότυπο συγκρότησης των γερμανικών σχολείων, μας βρίσκει κατ’αρχήν σύμφωνους και χαιρετίζοντες την απόφαση.Είναι μια ελπιδοφόρα εξέλιξη-προϋπόθεση για την αναγνώριση των ΕΙΣ Βαυαρίας από τους γερμανικούς θεσμούς και της αγοράς εν γένει. 

Η καταστροφική ΚΥΑ του 2016 σε ότι αφορά τη στελέχωση των σχολείων μαςκαι η προγραμματισμένη κατεδάφιση των κτηριακών τους συγκροτημάτων στο εγγύς μέλλον, μας υποχρεώνει σε ολιστικές αλλαγές των σχολικών μας μονάδων, προ της ρεαλιστικής απειλής αδιεξόδου της λειτουργίας τους. Η παραπάνω πρόθεση, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.Ήμασταν και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τόσο το προσκήνιο όσο και το βαθύ παρασκήνιο που φθείρει το σχολείο μας. Έχουμε εμπειρία γνώσης και καταβολή πολλών προσπαθειών για την εξέλιξη του, σε ευρωπαϊκού τύπου στο πρόσφατο παρελθόν.Συνεπώς, πέρα από την κατ’αρχήν συμφωνία και υποστήριξη μας, θα θέλαμε και την κατ’αρχάς πρόσκληση συμμετοχής των γονεϊκών μας κοινοτήτων στην εν λόγω διαβούλευση.Φίλοι οι εντολοδόχοι των ΥΠΠΑΙΔ-ΥΠΕΞ, φίλτατοι όμως οι γονείς των μαθητών και οι ομογενειακοί φορείς, διότι αυτούς αφορά το όλον.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου Δημοτικού Νυρεμβέργης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου Δημοτικού Νυρεμβέργης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Γυμνασίου Νυρεμβέργης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Λυκείου Νυρεμβέργης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ για την υποστήριξη του ολοήμερου ελληνικού σχολείου Νυρεμβέργης.

Με στοιχεία από doryforos-europa.blogspot.com