Συντάξεις Ιανουαρίου 2021: Ποια Ταμεία, πότε τις καταβάλλουν

Από σήμερα, 21 Δεκεμβρίου αρχίζει η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Ιανουαρίου 2021 στους συνταξιούχους. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 23 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά:

1. Σήμερα, Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2021 από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ , τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ στους δικαιούχους.

2. Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν συντάξεις από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ των δικαιούχων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

3.Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 θα καταβληθούν οι συντάξεις από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ των συνταξιούχων λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.