Ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τον Θρησκευτικό τουρισμό

Προτάσεις για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού στην Ήπειρο, είναι το θέμα του βιβλίου που εξέδωσαν ο συνεργάτης μας Νικόλαος Γ. Σουτόπουλος και η σύζυγός του  Αθηνά Ε. Πανάγιου. Ο πλήρης τίτλος του είναι «Προτάσεις για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού στην Ήπειρο και οι προοπτικές διαδροµών προσκυνηµατικών περιηγήσεων στον Νοµό Ιωαννίνων».  Εκδοτικός οίκος ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ.

Οπως αναφέρεται στην Εισαγωγή του βιβλίου,  από την αυγή ακόµη της ιστορίας, ο άνθρωπος αν και εγκαθιστάµενος µόνιµα σε µια περιοχή, µετά από λίγο αναζητούσε άλλους τόπους και µέρη. Μια από τις πρώτες αναζητήσεις στην πορεία του ανθρώπου ως οδίτη ή ταξιδευτή (homo viator) ήταν και η επίσκεψη σε ιερούς τόπους. Αυτή η προσκυνηµατικὴ περιήγηση, (όπως αποδίδεται στα νεοελληνικά ο νεοφανής όρος “pilgrimage tour”) είναι ταξίδι, που διαφέρει από άλλες συνήθεις µετακινήσεις για κατακτητικούς, µεταναστευτικούς, οικονοµικούς ή εµπορικούς λόγους.

Η Ήπειρος, ως ιδιαίτερος ιστορικός και πολιτισµικός χώρος της πατρίδας µας, φιλοξενεί πλήθος σηµαντικών πόρων θρησκευτικού τουρισµού, που µέσα από την παρούσα εργασία και έρευνα, προσπαθούµε να τους καταγράψουµε κατά περιοχή, αναδεικνύοντας κατά τόπους προσκυνηµατικές διαδροµές, αλλά και προτείνοντας τρόπους για την τουριστική προβολή τους, που θα συμβάλει τόσο στην αξιοποίησή τους, όσο και στη βιώσιµη ανάπτυξη των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος χώρου.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ