Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς ομογένειας που διδάσκουν την Ελληνική

Στο πλαίσιο του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ»

Στο πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές που έχουν συμμετάσχει στην αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών

για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://kedivim.duth.gr/index.php/courses/greek-heritage/

Ενημερωτικό βίντεο για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://synmorphose.gr/index.php/el/home-el-gr/announcements-gr/95-parousiasi-kedivim

Σύνδεσμος εγγραφής

https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=user/login

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.