Διοργάνωση και συμμετοχή σε τηλεδιημερίδα

Αγαπητοί αναγνώστες/-τριες της ΡΗΡ,

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στην επιστημονική

τηλε-διημερίδα μας με διεθνείς συμμετοχές και με θέμα “Αναζητώντας την παιδαγωγική

ηγεσία: η διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση“, με σκοπό να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά

στις 26-27 Μαρτίου 2021, με διεθνείς συμμετοχές.        .

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιστημονική επιμορφωτική εκδήλωση μπορείτε να δείτε στον υπερσύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/nsoutop/ .

Στόχος της επιστημονικής επιμορφωτικής δράσης είναι να αναδείξουμε τους προβληματισμούς που υπάρχουν πάνω στην πορεία της παιδείας σήμερα και την αξία της εκπαιδευτικής ηγεσίας  για τη διαχείριση κρίσεων αλλά και τη θέση που μπορεί να έχει αυτή στην κοινωνία μας στο μέλλον.                                         .

Εκφράζοντας τις προσδοκίες της Οργανωτικής Επιτροπής, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να πάρετε μέρος είτε ως εισηγητής με προφορική ανακοίνωση σε κάποια θεματική  ενότητα,  είτε ως συμμετέχοντας ως πρόεδρος σε κάποια των συνεδριών της εξ αποστάσεως, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες της  εκπαιδευτικής ηγεσίας της κοινωνίας  του αύριο.                .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες webex και zoom, ενώ θα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στο κανάλι του YouTube καθώς και στο Facebook

με στόχο τη διευκόλυνση για μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας είναι και η ομογενειακή “Panhellenic Post”.

Επίσης, μπορείτε να προτρέψετε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, νέους επιστήμονες (μεταπτυχιακές και  διδακτορικές σπουδές) ή και εκπαιδευτικούς δηλώνοντας συμμετοχή για την παρακολούθησή της ε δ ώ. 

Όσοι προτίθεστε να συμμετέχετε με προφορική  ανακοίνωση/παρουσίαση σε αυτήν, σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και ενότητες, μπορείτε να κάνετε τη δήλωση και συμπλήρωση της  σχετικής φόρμας του ιστολογίου της τηλεδιημερίδας μας.

Μετά την ολοκλήρωσή της  θα αναρτηθούν ψηφιακά πρακτικά και θα δοθούν  βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους.

Σας παρακαλούμε να προωθήσετε/διαδώσετε το παρόν e-mail για την τηλεδιημερίδα μας 

 με κάθε πρόσφορο μέσο, στις σχολικές μονάδες της απανταχού στον κόσμο ελληνικής ομογένειας 

 και όπου επιθυμείτε και θεωρείτε χρήσιμο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Ο Συντονιστής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Νίκος  Σουτόπουλος

ΣΕΕ ΠΕ70 – ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

     Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Δρ., MSc Δημήτρης Δρογίδης,

ΣΕΕ ΠΕ70 – ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, τ. Υπότρ. UNESCO