Τ΄ακούσαμε, το γράφουμε και ευθύνη δεν έχουμε

Μιλώντας για το Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ, όπως αυτό προβλέπεται στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ακούσαμε ομογενειακό παράγοντα να μονολογεί:

Αν φτιάξουν ΣΑΕ σαν αυτό που είχαμε και ψόφησε και πάλι θα ψοφήσει…”

 

Ακούσαμε: Μα καλά, έτσι εννοούν τον “διάλογο” με την ομογένεια; Γιατί καλούν κάθε φορά και στο “παραπέντε” τους ίδιους γνωστούς και μη εξαιρετέους “ομογενείς” για να εκφράσουν την άποψή τους σε θέματα που ούτε καν τους αγγίζουν όπως π.χ. την ΑΗΕΡΑ η οποία δεν ασχολείται με τα ομογενειακά κοινά, παρά μόνο με το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο ή την ΠαΔΕΕ η οποία, ως πολιτικοί ξένων Κοινοβουλίων δεν μπορούν να έχουν λόγo και έργο στο ΣΑΕ;

 

Και καλά, ακούνε δυό-τρεις απόψεις. Τις Λογαριάζουν; Μπα, όλες οι κυβερνήσεις όταν κάνουν “διάλογο” με την Ομογένεια, είναι για τους “πείσουν” πόσο δίκιο έχουν σ΄αυτά που οι ίδιες έχουν προαποφασίσει για την Ομογένεια χωρίς την Ομογένεια!