Τ’ ακούσαμε το γράφουμε και ευθύνη δεν έχουμε!

Ακούσαμε, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, από ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα: ” Για το άρθρο σας με τίτλο [Θεέ μου, μας αγνόησε η Ελλάδα]: Δεν είναι η Ελλάδα που αγνοεί όλα τα χρόνια εμάς τους Απόδημους. Είναι οι πολιτικοί της Ελλάδας. Είναι το κομματικό συμφέρον που υπολογίζουν και που το τοποθετούν πάνω από κάθε τι άλλο.  Να είστε καλά  και σας ευχαριστούμε που ασχολείσθε με τα σοβαρά θέματα του Απόδημου Ελληνισμού”.