Η χρηματοδότηση των ομογενειακών οργανώσεων

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Είναι παρήγορο ότι ο Ελληνισμός του Τορόντο (Καναδάς) στηρίζει και πάλι οικονομικά την Κοινότητά του!

Ήδη η Ερανική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πραγματοποίησε έρανο και συγκέντρωσε πάνω από $300,000.

Όπως διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ, υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου Γιατρού Τάσου Καραντώνη και με ικανά καινούργια και παλιά στελέχη, ξεκίνησε η προσπάθεια οικονομικής εξόρμησης για την έξοδο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο από την οικονομική κρίση.

Βεβαίως η Κοινότητα Τορόντο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και, επομένως, είναι υγιές να στηρίζεται στην συνεισφορά των Ελλήνων ομογενών προκειμένου να επιτελέσει το έργο της. Ωστόσο εμείς πιστεύουμε ότι η ελληνική πατρίδα δεν έπρεπε να απουσιάζει από την οικονομική «λίστα» κάθε μεγάλης ομογενειακής Οργάνωσης συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην οικονομική τους αυτάρκεια.

Και δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό από τα δημόσια Ταμεία. Υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για να ενισχυθούν οικονομικά, ακόμη και απευθείας από τον ελληνικό λαό, οι οργανώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.