Τ΄ακούσαμε, τα γράφουμε και ευθύνη δεν έχουμε

Ακούσαμε:

ΕΠΕΙΔΗ: Η Πανδημία του Covit 19 και η πολύμηνη διεθνής  Καραντίνα «απογείωσαν» τις Τηλε-διασκέψεις  και μεταξύ των Ομογενειακών Οργανώσεων προσφέροντας ασφαλές, οικονομικό και εύκολα προσβάσιμο «βήμα» για  τη διενέργεια συνεδρίων, ημερίδων και συζητήσεων παντού και, φυσικά, και  στον ομογενειακό χώρο.

ΕΠΕΙΔΗ: Τα «πάνελς» επιλέγονται όχι πάντα αξιοκρατικά και με αυστηρά επιστημονικά, Τεχνολογικά και αδιάβλητα  κριτήρια, αλλά συχνά, με τη δυνατότητα πρόσβασης που διαθέτουν τα προεδρεία και εν γένει οι οργανώσεις ή τα άτομα που διοργανώνουν τις Τηλε-διασκέψεις στους επιστημονικούς κλπ. κύκλους.

ΕΠΕΙΔΗ: Το τηλε-ακροατήριο είναι μη επακριβώς  προσδιορισμένο, αφού ο καθένας μπορεί να συνδεθεί –εάν διαθέτει τους κωδικούς,   και οι τελευταίοι κυκλοφορούν στα διαφημιστικά σποτ των  Τηλέ-διασκέψεων- με την εκδήλωση, ενίοτε και να συμμετάσχει αυτήν μέσω δυνατότητας υποβολής ερωτημάτων..

Για όλους αυτούς τους λόγους,  οι διοργανωτές τέτοιων  τηλε-διασκέψεων ή και όπως αλλιώς μπορούν να αποκληθούν, θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές των ομιλητών, εισηγητών και σχολιαστών των «πάνελς», ώστε να αποφεύγονται ακρότητες, υπερβολές και εν γένει προσφωνήσεις κλπ. που υπονομεύουν την ίδια τη σοβαρότητα των θεμάτων της τηλε-διάσκεψης και τις αναμφισβήτητες καλές προθέσεις των διοργανωτών.

Αντίθετα, εκτιμούμε ότι θα πρέπει  όλες οι τοποθετήσεις να είναι πληροφοριακές, ακριβείς και ελεγμένες.

Η ομογένεια να ενημερώνεται σωστά και από ειδικούς.

Αυτά γενικώς και όχι ειδικώς.