Σοφά λόγια Σοφών Ανθρώπων

Σκέψου…

Κάποιος προσεύχεται για εκείνα

που εσύ θεωρείς δεδομένα!