Για να Σωθεί το Κύρος των Ομογενειακών Οργανώσεων

ΑΠΟΨΗ: ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Οι εξελίξεις στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης έλαβαν, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση το βράδυ της Πέμπτης, 15 Ιουλίου 2021 νέα τροπή καθώς αναδείχθηκε ανεξάρτητη Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με δύο ορκωτούς λογιστές θα εξετάσουν τα βιβλία της Ομοσπονδίας  και στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 θα ενημερώσουν την γενική συνέλευση για τα πορίσματα του ελέγχου τους.

Επί του πρώτου σκέλους της απόφασης, δηλαδή για τη σύσταση Επιτροπής και την ανάμειξη ορκωτών λογιστών, καμία αντίρρηση.  Έπρεπε ήδη να έχει συσταθεί η Επιτροπή.  Για το δεύτερο σκέλος, όμως, δηλαδή, την καταληκτική ημερομηνία της έρευνας των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας,  δύο μήνες από τώρα (21 Σεπτεμβρίου 2021)  άποψή μας είναι ότι αυτή θα έπρεπε να είναι συντομότερη και, πάντως, μέσα σε ένα μήνα να έχει ανακοινωθεί το Πόρισμα των Ορκωτών λογιστών.

Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και σύντομο το «ξεψάχνισμα» των οικονομικών στοιχείων μιας Ομοσπονδίας. Άρα κατανοητή η “άνεση χρόνου” προκειμένου να γίνει σωστός έλεγχος.  Γνωρίζουμε, όμως, και κάτι άλλο. Ότι όσο μακραίνει η περίοδος «αναταραχής», «ακυβερνησίας» και «αντιπαραθέσεων» στην Ομοσπονδία, τόσο δυσκολότερα θα κλείσουν οι «πληγές», τόσο ευκολότερα θα εκτοξεύονται ένθεν κακείθεν «κατηγορίες» και τόσο θα βαθαίνει το «χάσμα» που, στο τέλος, όλα αυτά μαζί, θα οδηγήσουν, ενδεχομένως, σε πλήρη απαξίωση την ίδια την Ομοσπονδία, αλλά και γενικότερα, σε απαξίωση του θεσμού του «συνδικαλίζεσθε» στην Ομογένεια. Και αυτό το τελευταίο εκτιμούμε ότι πρέπει, πάση θυσία, να αποφευχθεί.

Η Ομογένεια –παντού και όχι μόνο στην Αμερική- έχει ανάγκη για την επιβίωσή της την «Ελληνική Γλώσσα και την Ελληνική Κοινότητα», όπως είχε πει σε ανυποψίαστο χρόνο (2014) στην “Panhellenic Post” ο αυτόχειρας καθηγητής του ΑΠΘ και π. πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννης Καζάζης. Αιτιολογώντας την άποψη αυτή ο εκλιπών είχε σημειώσει: << η ομογένεια όφειλε να δημιουργήσει έναν ιστό και αυτός ο ιστός είναι πολύ συνεκτικός όταν υπάρχει και ο δεσμός ο γλωσσικός. Γιατί μέσα από τη γλώσσα φέρνονται βιώματα. Γλώσσα, Κοινότητα. Έτσι τα παιδιά τους θα μπορέσουν να ενταχθούν στην ευρύτερη Κοινότητα την τοπική, για να προκόψουν και να μεγαλουργήσουν, αν θέλετε δίχως και να απομακρυνθούν από την Ελληνική γλώσσα, επομένως χωρίς να απομακρυνθούν από την Ελλάδα και τις πανανθρώπινες αξίες>>.

Υπάρχει, επομένως, αιτιατός λόγος για να προστατευθεί και να ενισχυθεί η περί τα «κοινά» ενασχόληση των Αποδήμων Ελλήνων. Στην πορεία αυτή, κάθε «σκάνδαλο» κάθε “αναμπουμπούλα“, κάθε “ανωμαλία“,  αποθαρρύνει τους νέους ομογενείς και τους νέους απόδημους από του να ενεργοποιηθούν στους κόλπους των οργανώσεών της Ομογένειας. Τους κρατά μακριά από συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες. Τους ενισχύει την (λαθεμένη) αντίληψη ότι οι οργανώσεις «είναι άχρηστες, είναι για τα μικροσυμφέροντα ορισμένων, είναι εστίες κακοδιαχείρισης».

Και τίθεται το ερώτημα: Και τι πρέπει να γίνει; Να μείνουν αδιερεύνητες καταγγελίες  και  οικονομικά σκάνδαλα, όπου υπάρχουν; Όχι, ασφαλώς. Το εντελώς αντίθετο: Να διερευνώνται ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

Έτσι,  θα αποφύγουμε μακροχρόνιες διενέξεις που δημιουργούν βαρύ βαρομετρικό και θυελλώδεις καταστάσεις . Αντίθετα, με την γρήγορη “ετυμηγορία” και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές ανήκουν,  θα έχουμε την ωφέλεια από τη δημιουργία κλίματος υγιούς διαχείρισης και, ταυτόχρονα, την σωτήρια διαφάνεια.

Την ίδια ώρα, όμως, με την γρήγορη εξέλιξη της λογιστικής έρευνας, θα αποφύγουμε περαιτέρω «διασυρμούς» στην λογική του “όχλου” που κατατείνει στο “όποιον πάρει η μπάλα” και που ισοπεδώνει συλλογικά πρόσωπα, οργανώσεις και, εν τέλει,  φθείρει τους ομογενειακούς θεσμούς.