Στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού διοικητικοί υπάλληλοι του ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ένα θέμα, που από την αναστολή των εργασιών του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) ταλαιπωρούσε τις δύο διοικητικές υπαλλήλους του Oργανισμού, που είχαν μείνει άνεργες, βρήκε τη λύση του με την μεταφορά και ένταξη των δύο γραμματέων στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα των δύο διοικητικών υπαλλήλων, της Φωτεινής Μακρή και της  Μαρίας Τζήκα, η Panhellenic Post έχει αρθρογραφήσει αλλεπάλληλες φορές, από όταν,  επί υφυπουργίας Δημήτρη Δόλλη (2012) φθάσαμε στην ουσιαστική διάλυση του ΣΑΕ!  Τότε, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, τον Ιανουάριο του 2013 μαζί με το γενικό γραμματέα του Δήμου και κλιμάκιο άλλων στελεχών, εισέβαλε στα Γραφεία του ΣΑΕ Θεσσαλονίκης, στο οίκημα–δωρεά Μακρίδη, έβγαλε έξω τις δύο διοικητικές υπαλλήλους του ΣΑΕ και εγκατέστησε σ΄ αυτά υπηρεσίες του Δήμου! Σε δηλώσεις υποστήριξης των δύο υπαλλήλων είχε προβεί και η εκλεγμένη Γενική Γραμματέας του ΣΑΕ  Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου.

Κατόπιν τούτου οι δύο υπάλληλοι, με ενέργειες της ΓΓΑΕ εγκαταστάθηκαν σε γραφείο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης από όπου, μετ΄ου ολίγου χρόνου τις  έβγαλαν πάλι στο δρόμο, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στο Υπουργείο για τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εγκαινίασε Γραφείο Πρωθυπουργού στη Συμπρωτεύουσα. Έκτοτε (Νοέμβριος 2016) οι δύο διοικητικές υπάλληλοι παρέμειναν άνεργες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέφυγαν και στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας δεδουλευμένα.

Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλαν οι δύο διοικητικές υπάλληλοι, Φωτεινή Μακρή και Μαρία Τζήκα,  συνεστήθησαν δύο προσωποπαγείς θέσεις και μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας  Διπλωματίας του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης του Ιδρύματος
Αποδήμου Ελληνισμού”.

Η Απόφαση του ΥΠΕΞ με ημερομηνία Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021, αναφέρει, μεταξύ άλλων:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά και ένταξη στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του κατωτέρω προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης που είχε προσληφθεί από το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού:
– Φωτεινή Μακρή του Γεωργίου (ΑΔΤ Ν401047), ΤΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄
– Μαρία Τζήκα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ232087), ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄
Τα κύρια καθήκοντα των ανωτέρω είναι η παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο πλαίσιο δράσεων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Παράλληλα, δύνανται να ασκούν καθήκοντα υποστήριξης του έργου και των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην περιφερειακή Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εξωτερικών”.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η μεταφορά των δύο γραμματέων στην ΓΓΑΕκαιΔΔ έγινε ενόψει της πιθανής επανασύστασης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) όπου και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως γραμματειακή υποστήριξη.

ΡΗΡ