Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο.

Ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο ν’ αλλάξει.

Και ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα πανιά.

William Arthur Ward