Αρχαιρεσίες στην Μεσσηνιακή Αμφικυονία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας το Σάββατο 28 Αυγούστου στο COSTA NAVARIO. Συμμετείχαν 22 Σύλλογοι, 1 ιδρυτικό μέλη και 13 θεσμικά μέλη. Στη διαδικασία των αρχαιρεσιών έλαβαν μέρος 75 εκλέκτορες και βγήκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα.  Ευρέθησαν Λευκά 0, Άκυρα 4 και Έγκυρα 71 και έλαβαν ψήφους ως ακολούθως

Για την ΑΜΕΡΙΚΗ             ΕΛΑΒΑΝ

Μαύρος Νικόλαος                   31

Σπυρόπουλος Ευάγγελος       16

Για την ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   

Σωτηρόπουλος Παρασκευάς 43

Για την ΕΥΡΩΠΗ

Θεοδώρα Γιαννίτση                50

Για την ΕΛΛΑΔΑ

Λαμπούση Πηνελόπη             12

Λεμπέσης Βασίλης                 7

Λιακάκη Μαρία                       14

Λούτος Παναγιώτης                20

Μπαζίγος Παναγιώτης            36

Μπούνα Ευσταθία                 18

Παπακωνσταντόπουλος Δημήτριος   11

Σάμιτας Παναγιώτης               7

Για το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βοργίας Κωνσταντίνος            33

Παπανδρέου Έλενα                36

Νερατζόγλου Κωνσταντίνος   16

Εκ του Καταστατικού, τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει  ex officio ο κύριος Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας. Τη θέση του Συμπροέδρου καταλαμβάνει ex officio ο κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας.

Για τις θέσεις των ΗΠΑ Καναδά εκλέχτηκε ο κ. Μαύρος Νικόλαος και ο κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος. Για την Αυστραλία ο κ. Παρασκευάς Σωτηρόπουλος, για την Ευρώπη η κ. Θεοδώρα Γιαννίτση και για την Ελλάδα ο κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, ο κ. Παναγιώτης Λούτος, η κ. Έφη Μπούνα ,  η κ. Μαρία Λιακάκη και η κ. Πηνελόπη Λαμπούση.

Ο κ. Παπακωνσταντόπουλος Δημήτριος, ο κ. Λεμπέσης Βασίλειος και ο κ. Σάμιτας Παναγιώτης έγιναν Αναπληρωματικά μέλη στο Δ.Σ. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή Εκλέχτηκαν η κ. Ελένη Παπανδρέου, ο κ. Κωνσταντινος Βοργιάς, και ο  κ. Νερατζόγλου Κωνσταντίνος.