ΓΝΩΜΗ: Τα Charter schools

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Τι είναι τα charter schools; Τα χρειάζεται η Ομογένεια τα charter schools; Είναι τα charter schools άξιοι αντικαταστάτες των Ελληνικών Σχολείων της Εκκλησίας στην αποδημία; Αυτά είναι μερικά κρίσιμα ερωτήματα τα οποία καλό θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να τα απαντήσει, προσαρμόζοντας αναλόγως και την πολιτική του.

Τα charter schools ξεκίνησαν στην πολιτεία της Μινεσότα στις αρχές της δεκαετίας του ’90.  Η φοίτηση σ΄ αυτά  είναι δωρεάν.

Σχολεία Τσάρτερ μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συστήσει ο οιοσδήποτε, όπως σύλλογοι γονέων, εκκλησιαστικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα τσάρτερ  χρηματοδοτούνται από το αμερικανικό κράτος, αν και με λιγότερα χρήματα απ’ ότι τα δημόσια, χωρίς όμως να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με αυτά.

Λειτουργούν  σαν αυτόνομοι, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, με δικό τους πρόγραμμα και μέθοδο διδασκαλίας, και με δασκάλους που οι ίδιοι θα επιλέγουν, ενώ μπορούν να δεχτούν χρηματοδότηση απ’ όπου επιθυμούν.

Τα τσάρτερ διαφέρουν όμως ως προς τη λογοδοσία και αξιολόγηση που υπόκεινται, προκειμένου να συνεχιστεί η κρατική χρηματοδότηση. Αν αυτά τα σχολεία δεν πετύχουν καλές επιδόσεις, κινδυνεύουν με κλείσιμο.

Σε  τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε πρόσφατα η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατέθηκαν αρκετά από τα προβλήματα που τα Τσάρτερ αντιμετωπίζουν (π.χ. χρειάζονται περισσότερους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, συνεργασία με σχολεία της γενέτειρας, αξιοποίηση των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και διοργάνωση Προσκυνηματικών ταξιδιών στην Ελλάδα).

Από την άλλη πλευρά, οι εισηγήσεις των διευθυντών των τσάρτερ και των διευθυντών των ελληνικών προγραμμάτων ανέδειξαν το ενδιαφέρον για την ενίσχυση της ελληνομάθειας, που είναι κρίσιμο σημείο στην προσπάθεια να μην χαθεί η ελληνικότητα της ομογένειας

Τα τσάρτερ δεν διδάσκουν θρησκεία. Αυτό ορισμένοι το θεωρούν μειονέκτημα. Άλλοι, όμως, πλεονέκτημα.  Κάποιοι το εκτιμούν ως «αδιάφορο» δεδομένου ότι ο ελληνικός Πολιτισμός εμπεριέχει και στοιχεία ελληνοχριστιανικών ιδεωδών.

Εν κατακλείδι για μας,  τα ελληνικά σχολεία τσάρτερ, όπου υπάρχουν και λειτουργούν  (σε συγκεκριμένες Πολιτείες των ΗΠΑ), συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, προωθώντας συγχρόνως τον Ελληνικό Πολιτισμό,  σε ένα εθνολογικό μείγμα μαθητών, αφού δεν παρακολουθούν τα μαθήματα μόνον Ελληνόπαιδες.  Όπερ σημαίνει πως δημιουργεί και νέους Φιλέλληνες…