Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Κάποιες γυναίκες κοστίζουν,

ενώ κάποιες άλλες αξίζουν.

Αυτή είναι η διαφορά!