Νέο ΔΣ στο τμήμα Περικλής HJ-10 της AHEPA-ΕΛΛΑΣ

Το τμήμα Περικλής HJ-10 της AHEPA-ΕΛΛΑΣ ψήφισε νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Φώτη Σαραντόπουλο ( Fotis Sarantopoulos), Φωτογραφία.


Thanks Giving day  με ολομέλεια του Τμήματος “Περικλής”, εκλογή νέου ΔΣ και γεύμα με εισήγηση του καθηγητή Kostas Ant Lavdas

Παρουσία του PCP, PG, PSG Νϊκος Παπαδόπουλος ( Nick Papadopoulos) και των PCP Vardis Goniotakis-korderas και Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, το νέο Πρόεδρο Fotis Sarantopoulos όρκισε ο Κυβερνήτης Ελλάδος ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ . Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Vossos Dionisios,  Γραμματέας ο π. Ζαφείριος Κουτελιέρης, ταμίας Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος, Warden Δρ. Rapsomanikis Aristotelis Nikolaos — with Zafeirios Gialarakis and 6 others at Oasis Hotel Apartments.