Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Είσαι ελεύθερος να επιλέξεις,

αλλά δεν είσαι ελεύθερος από τις συνέπειες της επιλογής σου.