Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Κάποιος προσεύχεται για εκείνα που εσύ θεωρείς δεδομένα.