Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Τα 3Ε της ζωής «Επιλογή, Ευκαιρία, Εναλλαγή».

Πρέπει να κάνουμε την επιλογή, να αρπάξουμε την ευκαιρία, εάν θέλουμε εναλλαγή στη ζωή μας.