Η Ιστοσελίδα της ΝΔ για την Ομογένεια και το Hellenic Republic

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εάν θέλει να σχολιάσει κανείς την πρωτοβουλία της «Γραμματείας Ελληνισμού της Διασποράς» της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει ιστοσελίδα «προκειμένου να  αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας της Ελλάδας με την Ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό», θα πρέπει να πει «ΝΑΙ». Ναι που  θα αφορά:

  1. Την δημιουργία της ιστοσελίδας.
  2. Το σλόγκαν “Η Πατρίδα Δίπλα σου”.  Το ποιά υπηρεσία θα έπρεπε να φιλοξενεί την Ιστοσελίδα, αυτό είναι συζητήσιμο και οι γνώμες διαφέρουν.

Πράγματι, όμως, η επαφή των Αποδήμων Ελλήνων με την επίσημο κράτος θα έπρεπε να περάσει στη σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή.

Επίσης, ορθώς η ιστοσελίδα απευθύνεται «σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και όχι μόνο στα μέλη της ΝΔ, αφού έχει δημιουργηθεί για να κάνει τη ζωή, την πληροφόρηση και την επαφή της ομογένειας με την Ελλάδα πολύ πιο εύκολη». Ωστόσο, σε αντιδιαστολή με τον καλοδεχούμενο παν-ομογενειακό αυτό «στόχο»,  στην επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας προσκλήθηκαν και έλαβαν διαδικτυακά μέρος μόνον  «στελέχη της ΝΔ από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία ενώ παρακολούθησαν διαδικτυακά βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ». Εδώ έχουμε, δηλαδή, καθαρά «κομματικό χαρακτήρα»…

Δεν είναι, όμως, αυτό το μόνο σημείο με το οποίο, τουλάχιστον η ΡΗΡ, διαφωνεί. Η ΡΗΡ  διαφωνεί και με τον τίτλο της ιστοσελίδας «diaspora.nd.gr». Κυρίως με το πρώτο συνθετικό του τίτλου, το «diaspora».

Εξάλλου, και με την ευκαιρία, κακώς, κατά την άποψή μας, το «Διασπορά» υπάρχει και στον τίτλο της Γραμματείας της ΝΔ. Δεν έχουμε κάτι με την λέξη, ελληνικότατη, εύηχη και διεθνώς αναγνωριζόμενη είναι.

Εκτιμούμε, όμως, ότι υπάρχει γενικότερο θέμα διότι η λέξη «διασπορά» αφορά πολίτες ενός γεωγραφικά αδημιούργητου κράτους. Όπως π.χ. ήταν οι Ισραηλίτες πριν δημιουργηθεί μεταπολεμικά το Κράτος του Ισραήλ. Τότε οι Ισραηλίτες ήταν «λαός της διασποράς». Μετά τη δημιουργία Κράτους, οι εκτός των γεωγραφικών ορίων του Κράτους του Ισραήλ  διαμένοντες Ισραηλίτες, αποκαλούνται και αυτοί «απόδημοι Ισραηλίτες».

Η Ελλάδα, επομένως, και σύμφωνα πάντα με την άποψή μας, ως οργανωμένο Κράτος έχει «απόδημους Έλληνες».

Βέβαια, όπως ήδη σημειώσαμε η λέξη «Διασπορά» στην λατινική της  γραφή είναι αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό. Αυτό ασχέτως του γεγονότος  ότι και τα διάφορα ξένα κράτη ΔΕΝ την χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τους δικούς τους απόδημους.

Αλλά επειδή το Greece είναι διεθνώς αναγνωρίσιμο, η επίσημη ονομασία του Κράτους δεν είναι Greece Republic,  άλλα Hellenic Republic.