Κατερίνα Γιαννάκη: ΣΑΕ – Ερήμην του ελληνισμού ;

Τις θέσεις της στην φημολογούμενη ανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Ν4781/2021 (ΦΕΚ A 31 – 28.02.2021) διατυπώνει η Κατερίνα Γιαννάκη, πρώην μέλος  Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης.

Κατερίνα Γιαννάκη

Ειδικότερα, η θέση της Κατερίνας Γιαννάκη επί του θέματος ΣΑΕ είναι η ακόλουθη:

Το ΣΑΕ να είναι ένα συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα απόδημου ελληνισμού. Ένας θετικότατος θεσμός για την προώθηση της αυτοοργάνωσης και της συσπείρωσης του ελληνισμού της διασποράς.  Αρκεί όμως να μην εξελιχθεί σε χώρο προσωπικής αναρρίχησης ορισμένων αριβιστικών στοιχείων και μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων .

Πρέπει να είναι διεκδικητικό για θέματα που το αφορούν όπως δικαιώματα ψήφου, φορολογικά.

Η αντιπροσωπευτικότητα του οργάνου είναι το ζητούμενο σε συνδυασμό με την εκπροσώπηση του οργανωμένου απανταχού Ελληνισμού. Γεγονός που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και την εγγύηση μιας νέας βάσης για αναδειχθεί η δυναμική του οργάνου!

Μέσα από τα μαζικά του όργανα και τις οργανωμένες εκφράσεις του ελληνισμού το ΣΑΕ οφείλει να έχει βασικούς στόχους και αλληλοεξαρτώμενους:

Ο πρώτος έxει να κάνει με την εξάλειψη  των πολιτιστικών δυσλειτουργιών που οδηγούν:

Είτε στην υιοθέτηση προτύπων περιθωριακής συμπεριφοράς και την δημιουργία κλειστών μειονοτικών πολιτιστικών ομάδων (γκετάρισμα), είτε στην πολιτισμική  αφομοίωση τους, από την κυρίαρχη πολιτιστική ομάδα, σαν μία προσπάθεια απόρριψης, της πολιτιστικής αποξένωσης και την απόκτηση των κυρίαρχων πολιτιστικών στοιχείων και συμπεριφορών, (πλήρης αφομοίωσης).

Ο δεύτερος αναφέρεται στην δημιουργία όρων της πολιτιστικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του ελληνισμού του απόδημου της διασποράς της ομογένειας, με τον ελλαδικό χώρο!Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλλε αποφασιστικά η προώθηση της διαπολιτισμικής παιδείας, οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χώρων υποδοχής.

Η καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού πρέπει με την αρωγή της ελληνικής πολιτείας και των πολιτιστικών κ.α δραστηριοτήτων (ελληνικών κοινοτήτων ομοσπονδιών …Σύλλογοι γονέων, Εθνικοτοπικές (4.000 οργανώσεις ανά τον κόσμο) να ενισχυθεί το δυναμικό του ελληνισμού της διασποράς.