Προτάσεις της Οργάνωσης Φίλων ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης στο 3ο Συνέδριο του κόμματος

Νέα Υόρκη. Η Οργάνωση Φίλων ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης κατέθεσε στο 3ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τις θέσεις της και προτάσεις για τις σχέσεις της ομογένειας με την γενέτειρα και το πολιτικό και πολιτειακό σύστημα και οι οποίες αποτελούν προϊόν πολύμηνης επεξεργασίας και διαλόγου. Το πλήρες κείμενο των προτάσεων της Ομάδας Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης έχει ως ακολούθως:

Α.1 Ψήφος Αποδήμων

Προτείνουμε την επαναφορά του νόμου για τη ψήφο αποδήμων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο νόμος αυτός εναρμονιζόταν με την επιταγή του συντάγματος πως “θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”, παράλληλα αναγνωρίζοντας πως η Ελλάδα οφείλει να έχει γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης με τον Ελληνισμό της Διασποράς χωρίς όμως να περιορίζεται η λαϊκή ετυμηγορία. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, το σύνολο των Αποδήμων Ελλην(ιδ)ων που έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου αποτελεί μια ενιαία οντότητα, στην οποία παραχωρείται ειδική εκλογική περιφέρεια με συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών ανά κόμμα σε ενιαίο μη κομματικό ψηφοδέλτιο.

Η αντίληψη αυτή κατοχυρώνει όχι μόνον το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι, γεγονός που στερεί ο παρών νόμος 4648/16.12.2019 ή μάλλον εναποθέτει στην διακριτική ευχέρεια των κομμάτων να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούσε το πόρισμα ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με την συμμετοχή όλων των κομμάτων και έλαβε υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και διεθνών επιτροπών.

Α.2 Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

Προτείνουμε τόσο οι ομογενειακές οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και το τμήμα Αποδήμων του κόμματος να αναδείξουμε τη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ΣΑΕ, η οποία εγγυάται τη συμμετοχή όλων των αποδήμων/ομογενών στην ανάδειξη των οργάνων του ΣΑΕ.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ΣΑΕ έχει ενσωματωθεί σχεδόν αυτούσια στον οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή αποφεύγει πρακτικές που οδήγησαν στα λάθη και τις παθογένειες του προηγούμενου ΣΑΕ και φροντίζει ώστε το ΣΑΕ να αποτελεί όργανο του συνόλου του Ελληνισμού της Διασποράς. Συγκροτείται όχι στην βάση των υπαρχουσών ομογενειακών οργανώσεων, αλλά μέσω εσωτερικών διαδικασιών στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά περιφέρεια όπου και εκλέγονται οι εκπρόσωποι.

Α.3 Κίνητρα Επαναπατρισμού (Brain Gain)

Προτείνουμε σειρά μέτρων για τη δημιουργία κινήτρων και τη διευκόλυνση επαναπατρισμού αποδήμων, ιδιαίτερα εκείνων των συμπολιτών μας που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν μαζικά εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας της προηγούμενης δεκαετίας.

Η πρόταση μας αποτελεί μια συνολική και ολιστική δέσμη μέτρων που απευθύνεται στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους υψηλής ειδίκευσης και μόρφωσης (π.χ. ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, τομέας πληροφορικής, Ανώτατη Εκπαίδευση-ερευνητικά κέντρα, τομείς προηγμένων και πράσινων τεχνολογιών κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα στοχεύουμε στη δημιουργία φορολογικών κινήτρων για τη μεταφορά θέσης εργασίας στην Ελλάδα, στην παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για αγορά α’ κατοικίας, στην επιδότηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν απόδημους εργαζόμενους/ες, στη χορήγηση ερευνητικών κονδυλίων σε ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα για την προσέλκυση νέων επιστημόνων, στη ποσόστωση για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τέλος την με ευνοϊκούς όρους οριστική τακτοποίηση της στρατιωτικής θητείας για όσους άρρενες απόδημους έχουν κηρυχθεί ως «ανυπότακτοι».

Ταυτόχρονα απαιτούνται ρηξικέλευθες τομές τόσο στην ασκούμενη οικονομική πολιτική όσο και σε θεσμικό επίπεδο, όπως η ενίσχυση του κατώτατου και του μέσου μισθού, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της ανταποδοτικότητας των φόρων και εισφορών, η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη διαχείριση δημοσίου χρήματος και διορισμού ΔΥ, η στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης των νέων επιστημόνων, η στήριξης της οικογενειακής πολιτικής και ειδική μέριμνα για τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης, ιδιαίτερα του στεγαστικού. Η διαδικασία επαναπατρισμού του μεγάλου κύματος μετανάστευσης στα χρόνια της κρίσης περνάει μέσα από την επίλυση των δομικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών προβλημάτων που την γέννησαν.

Η Ελλάδα γενικά οφείλει να διαμορφώσει πολιτικές παλιννόστησης για τον Ελληνισμό της Διασποράς,, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν με επάρκεια την ομαλή πολιτιστική και οικονομική ένταξη των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία.

Β. Πολιτισμός

Προτείνουμε τη προώθηση δημιουργίας δικτύου πολιτιστικών κέντρων με την ονομασία “Σπίτι της Ελλάδας” (σε αναλογία με το Jewish Community Center, το Γαλλικό ή το Ιταλικό Σπίτι) ως χώροι ελεύθερης συνάθροισης Ελληνόφωνων ομογενών και μεταναστών και χώροι πολιτιστικών, αθλητικών συναντήσεων, μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και δανειστικής βιβλιοθήκης, με λειτουργία ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού σταθμού.

Η χρηματοδότησή τους μπορεί να προέλθει μέσω αυτοχρηματοδότησης, ή με τη συμβολή της εύπορης Ελληνικής ομογένειας και των τοπικών/πολιτειακών αρχών. Η διοίκησή τους θα πρέπει να αποτελείται από ειδικό συμβούλιο στο οποίο να συμμετέχουν τοπικοί φορείς.

Προτείνουμε επίσης να μεριμνήσει η Ελληνική πολιτεία σε συνεργασία με Ελληνικούς εκδοτικούς οίκους για τη χαμηλού κόστους (π.χ. με την μείωση ταχυδρομικών τελών) διάθεση βιβλίων τόσο σχολικών όσο και λογοτεχνικών στις ομογενειακές κοινότητες.

Προτείνουμε την ενίσχυση των πολιτιστικών Φεστιβάλ και την επέκτασή τους σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν Έλληνες. Ήδη έχουμε επιτυχημένα παραδείγματα πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως στην Αυστραλία και την Ευρώπη που συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών του Απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού με την Ελλάδα.

Επίσης προτείνουμε τη καθιέρωση πολιτιστικών ανταλλαγών.

Γ. Ελληνόφωνη Εκπαίδευση

Προτείνουμε την υποστήριξη όλων των μορφών ελληνόφωνης εκπαίδευσης που λειτουργούν ήδη στην ομογένεια, αλλά και νέων, με στόχο και κριτήριο την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στη προοδευτική και ποιοτική Ελληνόφωνη εκπαίδευση, βάσει κρατικού σχεδιασμού και με τη συμβολή τοπικών προξενικών αρχών.

Προτείνουμε την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ως κατ’ επιλογήν μάθημα.

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα, σε όλες τις πολιτικές, κοσμικές ή θρησκευτικές, και οικονομικές ομάδες. Οφείλει να γίνεται με βάση κείμενα αρχαίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και να επεκτείνεται σε τομείς όπως φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες όπου η γλώσσα μας έχει δανείσει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστημονικής ορολογίας και να περιλαμβάνει την γνωριμία και εξοικείωση με την Ελληνική μουσική και τις τέχνες.

Θεωρούμε ότι η κρατική ενίσχυση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στις χώρες υποδοχής Ελλήνων μεταναστών πρέπει να είναι ενταγμένη στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, οικονομικές, και πολιτικές συνθήκες χωρών υποδοχής με προτεραιότητα τη δημόσια εκπαίδευση, να δρα παράλληλα, υποστηρικτικά και συνεργατικά με άλλους φορείς και οργανώσεις που διαθέτουν προγράμματα ελληνικής παιδείας, να προκύπτει μετά από διαβούλευση με τοπικούς ομογενειακούς κύκλους, τους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς και τις αρμόδιες πολιτειακές υπηρεσίες στις χώρες κατοικίας, να ενισχύσει τις έδρες Νεοελληνικών Σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού για την κατάλληλη εκπαίδευση ελληνόφωνων δασκάλων και καθηγητών που θα στελεχώνουν τα σχολεία της ομογένειας και τέλος να προσφέρει έντυπο και ψηφιακό, επικαιροποιημένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό από το Ελληνικό Δημόσιο.

Προτείνουμε τη δημιουργία προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών για παιδιά ομογενών που θα φιλοξενούνται στην Ελλάδα είτε σε κατασκηνώσεις είτε σε οικογένειες και αντίστροφα φιλοξενία παιδιών από την Ελλάδα στο εξωτερικό είτε σε κατασκηνώσεις είτε σε οικογένειες ομογενών.

Δ. Οργανωμένη ομογένεια

Προτείνουμε την καλλιέργεια σχέσεων με όλες τις δημοκρατικές οργανώσεις της ομογένειας και τη δημιουργία καινούργιων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο και το κύρος των μεγάλων ιστορικών οργανώσεων και επιδιώκει τη συνεργασία με τον προοδευτικό οργανωτικό ιστό της ομογένειας, ενθαρρύνει και πριμοδοτεί πρωτοβουλίες μεμονωμένων ατόμων και οργανισμών για την ενεργοποίηση της ευρύτερης ομογένειας με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία, συντονισμό και σύμπραξη μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ελληνοαμερικανικής κοινότητας στον επιχειρηματικό, εμπορικό, πολιτιστικό και μορφωτικό τομέα ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική εμβάθυνση των διμερών οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με αμοιβαίο όφελος και προοπτική μακράς πνοής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την ανοικοδόμηση ενός νέου μοντέλου επαναπροσδιορισμού προσέγγισης του Ελληνισμού στην Αμερική και γενικότερα στον παγκόσμιο χάρτη. Σκοπός είναι η προσέγγιση των Θρησκευτικών Οργανώσεων, των Ελλήνων Επιχειρηματιών, των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των οργανώσεων και σωματείων, με ένα μοντέλο οργάνωσης και ιεραρχίας, που θα μπορεί να εκπροσωπεί όλους και να παίξει καθοριστικό ρόλο στο κέντρο λήψεων των αποφάσεων για τα προβλήματα των Ελλήνων σε Αμερική και Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αμφίδρομη σχέση με τους παραπάνω θεσμούς και οργανώσεις με στόχο τον επηρεασμό κέντρων λήψης αποφάσεων της Αμερικανικής διπλωματίας προς όφελος επίλυσης εθνικών θεμάτων.

Ε. Μέσα ενημέρωσης

Προτείνουμε τη δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας ενημέρωσης για ομογενείς, που να υπάγεται στη ΓΓΕΔ, και θα διαχειρίζεται (α) έναν κεντρικό ενημερωτικό ιστότοπο σε διάφορες ξένες γλώσσες και στα Ελληνικά, με νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά με αποδέκτη τον Έλληνα ομογενή όπου ζει στον κόσμο, (β) ένα κεντρικό κανάλι (πχ διεθνή ΕΡΤ), η οποία θα περιλαμβάνει προγράμματα ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που θα δημιουργούνται στην Ελλάδα, αλλά και ένα ποσοστό προγραμμάτων θα παράγεται από την ίδια την ομογένεια. Το πακέτο θα πρέπει να προσφέρεται από όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής, καλωδιακής και δορυφορικής λήψης και (γ) ένα κεντρικό ραδιόφωνο (πχ ΕΡΤ webradio) αλλά πάλι με Ελληνικά προγράμματα αλλά και παραγωγές του εξωτερικού.

Προτείνουμε εθνικές χρηματοδοτήσεις να γίνονται μόνο σε πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης.

ΣΤ. Γενικές προτάσεις

Προτείνουμε το Ελληνικό κράτος να κάνει πιο συστηματικές προσπάθειες προώθησης ελληνικών προϊόντων. Να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν διακρατικές συμβάσεις για τη προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και τη στήριξη την Ελληνικών εξαγωγών.

Προτείνουμε οι ανάγκες των ομογενών (όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω) να συμπεριλαμβάνονται στην κατανομή των αντισταθμιστικών οφελών που πρέπει να είναι μέρος των αμυντικών δαπανών.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση οιασδήποτε πολιτικής για τον Ελληνισμό της Διασποράς αποτελεί η ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Ελληνισμού της Διασποράς (πρώην ΓΓΑΕ) σε αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό. Η ΓΓΕΔ πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δικό της προϋπολογισμό και με εισηγητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και συναρμοδιότητα προς κάθε Υπουργείο και Υπηρεσία, η οποία χειρίζεται εκ των πραγμάτων θέματα που αφορούν στον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό, ενώ θα μπορεί παράλληλα ή και σε συνεργασία με Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύσσει δικά της προγράμματα.

Προτείνουμε να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια για πρόσβαση ομογενών και αποδήμων φοιτητών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Προτείνουμε την εκλογή αντιπροσώπου-ων των οργανώσεων εξωτερικού στη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για τη καλύτερη και πιο άμεση σύνδεση με το κέντρο αποφάσεων του κόμματος.