Μία Ιστορική Αποφοίτηση του Γυμνασίου της Θείας Αναλήψεως Fairview New Jersey

Με κάθε επισημότητα έγινε η Αποφοίτηση του Γυμνασίου της Θείας Αναλήψεως Fairview New Jersey.

Στο PDF κατωτέρω, φωτογραφίες των αποφοίτων της 9ης Τάξης 2022

100046 1P clr graduate 2022[205947]