Επιχειρούν να ξαναγράψουν την ομογενειακή Ιστορία

Προς αυτούς που επιχειρούν δι΄ ίδιον όφελος να ξαναγράψουν την ομογενειακή Ιστορία-και φυσικά δεν αναφερόμαστε στην ομάδα που έχει συστήσει το Hellenic Congress of America με επικεφαλής τον Δρ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου για να συγγράψουν την αυθεντική Ιστορία των Ελλήνων της Αμερικής.

Η αναφορά έχει να κάνει με όσους χειρίζονται την γραφίδα και, εκ του λόγου τούτου, πιστεύουν ότι μπορούν να συσκοτίζουν, να διαστρεβλώνουν ή να αποκρύπτουν γεγονότα που αφορούν Πρόσωπα και Πράγματα του πρόσφατου ομογενειακού παρελθόντος.

Μέχρις εδώ, για σήμερα.

Εάν χρειασθεί, θα επανέλθουμε.

Χ.Π.Μ.

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε