Τhe History of Dodecaneseans living in New York City / Gr

Photo:  Mr. D. Triantafillou with the Metropolitan of Kos and Nisyros Nathanael
Friday, July 22, at 7:30 pm
At the well- known Nestoridion
Cultural Center of Rhodes you will witness the wonderful Symposium
about the History of Dodecaneseans living in New York City.
Don’t miss it if you are in Rhodes!! Great decisions!
Παρασκευή , 22 Ιουλίου , 2022
το Συμπόσιο των Δωδεκανησίων
της Νέας Υόρκης
Στην όμορφη ΡΟΔΟ ώρα 19:30
στο Νεστορίδειο Μέλαθρον
Είστε όλοι προσκεκλημένοι , αν
είστε στη ΡΟΔΟ.

Invitation- Πρόσκληση

Mr. Demosthenes Triantafillou (right) with the Deputy Mayor of Rhodes

Our best wishes for a great success of the Symposium !