Μαζί με τους ξένους και ομογενείς φοιτητές στα ελληνικά ΑΕΙ

ΣΧΟΛΙΟ:  Το Πρόγραμμα «Study in Greece», είναι πράγματι πρωτοποριακό για τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Αν και από πολλά χρόνια “κυκλοφορούσε” στην ακαδημαϊκή κοινότητα η ιδέα η Ελλάδα, η χώρα στην οποία αναπτύχθηκαν η Φιλοσοφία, τα Μαθηματικά, και όλες οι Επιστήμες να αποτελέσει περιζήτητο περιβάλλον, για διεθνή προγράμματα σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Σε ξένη – αλλά γιατί όχι;-  και στην Ελληνική Γλώσσα. Τελικά, ήλθε το Πρόγραμμα «Study in Greece» να αναπληρώσει το κενό εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για  τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ωστόσο, κοντά στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων φοιτητών, θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα και να θεσπιστούν  κίνητρα και ειδικά ακαδημαϊκά bonus, αλλά και να εξελιχθούν οι ήδη υπάρχουσες εισαγωγικές ρυθμίσεις, για την διευκόλυνση να εισάγονται στα ΑΕΙ ή να παρακολουθούν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ομογενείς φοιτητές,  σε ξένη γλώσσα ή στην ελληνική ώστε ο σύνδεσμός της νέας γενιάς των Ελλήνων του εξωτερικού να συσφιχθεί ακόμη περισσότερο και να γνωρίσουν από κοντά την πατρίδα των πατεράδων ή και των παππούδων τους.

Κατά την άποψή μας, η πατρίδα πρέπει πάντα -και σε κάθε περίπτωση-  να δείχνει έμπρακτά το συνταγματικό της χρέος να φροντίζει για τη διαβίωση,  εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού. (Tο Kράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Eπίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Eλλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια -Άρθρο 108).