Σοφά λόγια Σοφών Ανθρώπων

 Πάνω από όλα, πρώτα από όλα, φυλάξτε την καρδιά σας,

ό,τι κάνετε πηγάζει από εκεί.

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε